Från medlemsmötet den 9/3

| 21 mars 2022

Möte

Amanda Berglund från Familjens Jurist informerade

Onsdag den 9 mars samlades 120 medlemmar till medlemsmöte i EFS lokaler.
På programmet stod information från dels från styrelsen, dels från Familjens Jurist.
Ordförande Lars Norman hälsade välkommen och utryckte nog vad alla
tänkte, vad roligt att äntligen kunna träffas igen. Styrelsen berättade om
kommande aktiviteter i års programmet som man planerar att genomföra.
Man berättade även om det viktiga arbetet som sker i KPR (kommunal pensionärsrådet)
tillsammans med de övriga pensionärsorganisationerna
i Skellefteå. Därefter hälsades dagens gäst Amanda Berglund från Familjens Jurist välkommen.
Hon tog upp en rad viktiga frågor vad man bör tänka på och vilka regler som gäller för bland
annat för äktenskapsförord, testamente, vem är förmånstagare i försäkringar och vad som gäller
för en framtidsfullmakt, hon berörde även vad som gäller för ett dödsbo och arvsrätten.
Efter denna information där det gavs tillfälle till många frågor från deltagarna avslutades mötet
med kaffe o smörgås i restaurang Arken.

Text Christer Johansson Foto Lars Norman