Från vårt årsmöte den 20 april

april 2022

Möte

Onsdag den 20 april så var det dags för oss att samlas till årsmöte i EFS lokaler, ca 150 medlemmar hade hörsammat inbjudan där det förutom årsmötesförhandlingar bjöds på underhållning och förtäring.

1

Ordförande Lars Norman öppnade mötet och hälsade medlemmar och gäster välkomna, en Parentation hölls för under året bortgångna medlemmar. Styrelsen informerade bland annat om det mycket viktiga arbete som utförs tillsammans med övriga pensionärsorganisationer i KPR (kommunala pensionärsrådet) samt om kommande aktiviteter och resor under resterande del av 2022 däribland en hemlig resa som väckte en hel del nyfikenhet.
Årsmötet beslöt om ett hjälpbidrag till behövande i Ukraina.

1 Annamaria Hedlund

Därefter vidtog årsmötesförhandlingar där Medlefors rektor Annamaria Hedlund valdes att leda mötet varvid Lars överämnade klubban och ordet till henne. Annamaria ledde årsmötet på ett mycket professionellts sätt. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar avslutats avtackades hon. Dessutom avtackades styrelsemedlemmen Christer Håkansson som avsagt sig återval.

1Rolf Källqvist, MatsLjungberg, Lage Olofsson

Foto: Hemsida Internet

Efter detta var det tid för Rolf Källqvist trio att äntra scenen där man bjöd på sång och musik med ett antal välkända örhängen där mötesdeltagarna sjöng med i allt från välkända visor via Sven-Ingvars till Jerry Williams och avslutade med den åter aktuella sången I Natt jag Drömde.

1Som avslutning bjöds det traditionsenligt på köttsoppa i restaurang Arken som alla lät sig väl smaka av.

 

Text Christer Johansson