Från våra hemliga resor 18/5 och 19/5

| 23 maj 2022

Resa

På onsdagsmorgonen den 18 maj startade en fullsatt buss med förväntansfulla medlemmar för en hemlig resa mot okänt mål.
Från Skellefteå gick färden västerut och snart nådde man målet i Bastuträsk.

        Bastuträsk station, invigd 1894!

     Vid järnvägsstationen välkomnades man av Gunnar Marklund.

Sedan samlades man i väntsalen där det bjöds på kaffe och smörgåsar. Här fanns också möjlighet till shopping av lokala hantverk.

Med stor kunskap och erfarenhet berättade Gunnar om den utveckling som järnvägen och Bastuträsk genomgått under årens lopp.
Bastuträsk är ett stationssamhälle som anlades 1894 när Bastuträsk station invigdes. Innan dess fanns ingen större bebyggelse på platsen. Namnet togs från Bastuträsk by, som ligger 5 km nordväst. Under 50-talet hade Bastuträsk nära 1000 innevånare, nu är man ungefär hälften så många.
I stationshuset finns i dag ett virtuellt hälso/samhällsrum.

Sedan gick färden en kort bit vidare till Skolan/Kyrkan/Krigssjukhuset.

1

Stig in i en vackert renoverad byggnad som har anor från 1902. Här fanns Bastuträsk första skola och kyrka samt ett beredskapsmuseum med minnen från tiden då skolan också nyttjades som krigssjukhus under åren 1939-1940.

1

Här blir dt först gemensam guidning. I kyrksalen berättade Lilly Karlsson utförligt om byggnadens historia.
Ett omfattande arbete med att rusta upp och återskapa fastigheten har gett unika gamla klassrumsmiljöer och kyrksalen är återställd. Här finns också ett beredskapsmuseum, med minnen från beredskapstiden under andra världskriget, och minnen från krigssjukhustiden, från företag och affärer i Bastuträsk, från hemmiljö från 40 talet m.m.

Nu var det dags för lunch, som intogs på Värdshuset.

1

Sista besöket blev en tur till Bastuträsk By, vackert belägen vid Bastuträsket,
med sex bofasta familjer. Här fick man guidning och besök i Gästgivargården från 1682 !!

1Efter besök i intilliggande Loppis-butiker vände resan så hemåt mot Skellefteå.

Då intresset blev stort var det bokad en resa också dagen därefter!!

Hemliga resor med bra utbyte!!

Text Lars Norman