Från höstmötet 27/10

| 19 oktober 2021

Möte

HÖSTMÖTE

1   Många medlemmar närvarade.

Möte hölls den 27 oktober på EFS i Skellefteå.
Ordförande Lars Norman hälsade de många deltagarna
välkomna.

1   Ordförande Lars och sekreterare Gulli-Maj

Under det följande mötet fastställdes verksamhetsplan,
budget och en mindre höjning av medlemsavgiften för 2022.
Styrelsen rapporterade om de närmast förestående aktiviteterna
med bland annat två resor till musikalen Saturday Night Fever
på China Teatern i Stockholm.

1 Melker Johnsson i berättartagen

Därefter fick dagens gäst, Melker Johnsson, överta ordet. Han
berättade på ett både allvarligt men också mycket humoristiskt
sätt om händelser  i sitt eget liv och om livet som sådant, som han
uttryckte kan ses ”som vår bästa tid”. Skrönor varvades med och
roliga historier. Allt mycket uppskattat.

Mötet avslutades med kaffe och smörgås på restaurang Arken.

Text Lars Norman Foto Lars Norman