Höstmöte den 26/10

| 31 oktober 2022

Ungefär 125 medlemmar hade hörsammat inbjudan till Beslut-information och underhållning

 

1

1 TREM stämmer upp

Onsdag den 26 oktober så var medlemmarna i SKPF avd. 58
inbjudna till medlemsmöte i EFS lokaler cirka 125 medlemmar hade
hörsammat inbjudan. På programmet stod presentation av nästa års
verksamhetsplan, budget, information från styrelsen samt underhållning och förtäring
Ordförande Lars Norman hälsade medlemmar och gäster välkomna.
Styrelsen presenterade ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 vilka
godkändes med acklamation av medlemmarna.
Information från styrelsen handlade om de nya lokala rabatter som medlemmar har hos olika företag. Om vilka frågor som jobbas med i KPR (kommunala pensionärsrådet) tillsammans med övriga pensionärsorganisationer och försäkringsinformation. I KPR är en av frågorna som arbetas med är att socialförvaltning har fått i uppdrag att utreda var en mötesplats ”seniortorg” kan ordnas, Nordanå har föreslagits, det äldrecentrum som existerar ska finnas på samma plats.
Ett önskemål från socialnämnden är att det bildas ett seniorråd, med bland annat
6 personer från pensionärsföreningarna som kan lämna synpunkter och råd till
den verksamhet som ska finnas på seniortorget.
En annan viktig information från styrelsen var att det är nya regler för bostadstillägg och vad detta innebär samt vikten av att man lämnar in eventuella förändring av sin boendekostnad. När det gäller försäkringar så uppmanade styrelsen att man ska kontrollera sitt försäkringsskydd och då kanske speciellt att man har rätt i nivå på hemförsäkringen.
Man tipsade även medlemmarna att besöka biblioteket och tips och hjälp med deras digitala tjänster.
Efter detta var det tid för gruppen TREM att äntra scenen där man bjöd på sång och musik med ett antal välkända örhängen där mötesdeltagarna sjöng med i allt från välkända sånger via melodier av Lisa Nilsson till Beatles
Sedan smakade det gott med kaffe o smörgås på restaurang Arken.

text Christer                  foto Margaretha

 

Text Christer Foto Margaretha