Medlemsmöte i Skelleftehamn den 13/9

| 23 augusti 2022

Möte

Alla medlemmar i Stackgrönnan, innervik, Örviken, Ursviken, Klemensnäs och Skelleftehamn:

Inbjudes till medlemsmöte på Folkets Hus i Skelleftehamn den 13/9, kl 13:00.

Medverkar gör Ann Lunholm, kommunikationschef Boliden Rönnskär, som informerar om Rönnskärsverkets
senaste stora investeringar Lakverket och Underjordslagret.

1 Lakvereket

1 Underjordslagret

Aktuell information från styrelsen.
Vi bjuder på kaffe och smörgås!

Anmälan senast 6/9 till Lars Norman, 070-345 96 36

Text Lars Norman Foto Nätbilder Boliden Rönnskär