Nya medlemmar

| 16 februari 2022

Aktivitet

SKPF:s avdelning i Skellefteå har glädjande nog snart lika många medlemmar
som SKPF:s avdelning i stora staden Umeå!

1

Det skulle vara roligt om Du, som medlem, ville försöka värva en ny medlem.

Kanske känner Du någon som just gått i pension eller snart ska göra det.
Föreslå denne att kontakta oss eller söka information på vår hemsida – sök bara på  skellefteå, avd58-skpf

Det vore väl roligt om vi kunde bli ”större” än våra kamrater i Umeå!