Planerad sensommaraktivitet

| 15 juni 2024

Resa

Vår planerade dagsresa ut till Norrbyskär kan tyvärr inte genomföras som varit tänkt.

På grund av att det pågår ett stort saneringsarbete av marken runt museet p g a
de föroreningar som finns där sågverket låg.
Därför kan man bara hålla öppet under semestertid ”juli!” för saneringsarbetet
och vi hade ju planerat en resa mitten augusti

Vi hoppas återkomma med denna resa nästa sommar.

Men hoppas också att vår sommardag i Storudden, Gravmark 21/7,
se annons längre ner på sidan, och Distriktets planerade
flerdagarsresa i augusti kan vara lockande alternativ.

 

Text Avd 58 Skellefteå