Seniordagarna

| 9 oktober 2022

Möten

I år anordnade kommunen tre seniordagar, Bureå den 3/10, Kåge 5/10 och Skellefteå 6/10.
På samtliga platser fanns personer från vår styrelse med för att informera om SKPFpensionärerna.

Besökarna fick ta del av produkter och informationer för seniorer. Dessutom bjöd kommunen på mat i
form av smakportioner av rätter som bl a serveras på skolor och på äldreboenden.

Det vackra vädret på torsdagen den sjätte bidrog till att över 800 besökare kom till Folkparken i Skellefteå.
Här fick besökarna, som på de övriga platserna, ta del av ett stort flertal ”utställare” med produkter och information.

1 Här ses Gulli-Maj vid vårt bord på Folkparken.