Vad anser partierna om Socialnämndens förslag till boendeplan inom Vård och Omsorg, 2021 – 2030.

mars 2021

Planer

SKPF, SPF och PRO;s ledamöter i KPR (Kommunala PensionärsRådet)
har gemensamt skickat frågor till Oppositionen.

 

Frågorna berör Bostadsplanen 2021-2030, nybyggnation av olika bostadsformer för äldre, hospice i Skellefteå, bemanning inom Vård och Omsorg (VoO) och hemtjänst, samt hur de vill använda äldreomsorgssatsningen på 33,3 miljoner kronor.

Efter KPR:s sammanträde den 24/4 hoppas vi här kunna återkomma
med de svar oppositionspartierna då gett.

Text SKPF avd 58 Skellefteå