Styrelse år 2022 återställande av uppgifter

| 12 januari 2023

Information

Uppgifter om nuvarande  styrelse och övriga funktionärer för tiden fram till årsmötet återinföres här.

Klicka på denna länk              SKPF avd 58 styrelse 2022