Styrelse -SKPF avdelning 115 Södertälje

februari 2019

Styrelse-SKPF avdelning 115 Södertälje SKPF

Ordförande  Bengt-Arne Åhrberg

Vice ordförande Margareta Jansson

Kassör Inez Johansson

Ledamot Inga-Britt Karlsson

Ledamot  Gunnel Kjellqvist

 

Ersättare  Anita Sollergård

Ersättare  Lennart Andersson