Styrelse -SKPF avdelning 115 Södertälje

juni 2021

Vid Årsmötet den 2021-06-01 valdes avdelningens styrelse.

Den nya styrelsen är följande. Ordförande/Sekreterare  Bengt-Arne Åhrberg. Kassör Inez Johansson. Ledamöter. Inga-Britt Karlsson,Lennart Andersson, Irene Pettersson,Bo Kärrström,Gunnel Kjellqvist