Styrelse-SKPF avdelning 115

| 16 mars 2023

1

1

Ordförande Bengt-Arne Åhrberg

1

1

( Kassör inlånad från distriktet)

Kassör Lena Sjöblom Larsen

1

1

Ledamot Aleksandra Nowak

1

1

1

Ledamot Egon Thorslund

1

1

Ledamot Kia Prim

Saknas två ersättare