Välkommen till Höstmötet den 4 oktober klockan 13.00 i Allhuset i Södertälje

| 20 september 2022

Välkommen till Höstmötet den 4 oktober klockan 13.00

Det är viktigt att så många som möjligt av våra medlemmar kommer på höstmötet för ni kommer

att få information om Budget, Verksamhetsplanen för 2023 samt att nominera till ny styrelse.

Som vanligt med förtäring och underhållning.

Anmäl att du kommer.