Förtroendevalda 2021

maj 2021

SKPF styrelse

Ordinarie ledamöter

Ordförande Eva Fors

Vice ordförande Ann-Christin Lindskog

Kassör Vally Singham

Rese- och studieansvarig Anna Liljekvist

Gunnel Nilsson

Vivan Strömkvist

Trafik och Säkerhet Anders Westin

Ersättare

Monika Sehlin

Gerd Ekman

Sekreterare Gudrun Eriksson