Medlemsmöte april

| 1 maj 2022

Medlemsmöte 21 april

Vid medlemsmötet den 21 april kunde ordförande Per Lundblom hälsa ett 40-tal medlemmar välkomna. Per inledde med att informera om SKPF-dagen den 31 maj i Bergeforsparken. Det blir information om krisberedskap och bedrägerier. Buss kommer att avgå från Navet och annons kommer i tidningen. Det kostar ingenting. Därefter meddelade Margareta att hon ordnat studiebesök på lotsstationen i Spikarna den 27 april och lista finns utlagd för att anmäla sig. Hon sa också att det planeras för en resa i juni. Friluftsdagen som aviserats i maj flyttas till den 14 juni. Två nya medlemmar presenterades. Vi återkommer om mötet i maj och dess innehåll samt om det blir en fest. Per hälsade därefter Ukkarna från Timrå välkomna. Det var ett glatt gäng som förutom ukulele spelade gitarr, bas och dragspel. De sjöng och spelade många välkända låtar från förr och många nynnade med. Brödlotteriet hade hörsammats så många fick en vinst med sig hem.