Årsmöte med Cornelistema

mars 2020

I Regionsalen på Regionhuset avnjöts morgonfika innan årsmötet öppnades. Efter årsmötet underhöll Allan och Larzarna med ett Cornelistema och som avslutning bjöds alla på lunch.

Årsmöte med Cornelis-tema

UMEÅ: Ett 60-tal medlemmar infann sig i Regionsalen på Regionhuset när kommunalpensionärerna SKPF avd. 45, hade kallat till årsmöte den 10 mars. Morgonfika avnjöts i gemytligt samspråk i samband med att anmälningslistan avprickades.

Ordförande Annette Sandgren hälsade alla välkomna innan årsmötet öppnades. Första punkt var parentation för de medlemmar som avlidit under året och avslutades med en tyst minut. Till årsmötesordförande valdes Alejandro Caviedes, vice ordf. i regionfullmäktige och till årsmötessekreterare Görel Lindahl, SKPF avd. 45.

Verksamhetsberättelsen speglade en omfattande verksamhet och att ekonomin är god. Valproceduren var väl förberedd och snabbt avklarat, bland annat återvaldes Annette Sandgren som ordförande. Två nyval blev det när Gunny Blomgren och Siv Henricsson valdes in som ordinarie ledamöter efter Lennart Lundberg, som till vår sorg och saknad gått bort under året, samt Per Holmström vilken avböjt återval.
Innan årsmötet avslutades delades hedersutmärkelser, i form av en guldnål efter 9 år som förtroendevald samt tulpaner, ut till Åsa Andersson, Dan Backlund, Maud Backlund, Sten Biström och Eva Nilsson. Per Holmström avtackade som ordinarie ledamot i styrelsen med en bukett tulpaner.
Efter årsmötet intogs scenen av Allan och Larzarna, en trio som för dagen valt att tolka Cornelis Vreeswijk. Allan Åberg gav en fin historik över Cornelis från barndomen i Holland, flytten till Sverige i början av 50-talet samt karriär, familj etcetera. Återblickarna varvades med både kända och mindre kända visor, bland annat Veronica, Fredrik åkare och Felicia adjö. När de spelade I natt jag drömde något som – stämde alla med i sången. Applåderna blev många och publikens uppskattning av musikerna framträdande var omisskännlig. Avslutningsvis blev alla bjudna på lunch i regionhusets restaurang.

Text Görel Lindahl Foto Görel Lindahl