Kort info om medlemskontakter

maj 2021

Medlemskontakter

Kort information för medlemskontakter
Ny medlem
Man kan bli medlem först när man börjar ta ut pension. Åldern spelar ingen roll. Uppsägning
av medlemskapet i Kommunal behöver göras först. Telefon Kommunals medlemsservice:
010-442 70 00. Även uppsägning av A-kassan behöver göras. Tel 0771-25 80 00.
Följande uppgifter behövs för registrering av medlemskap i SKPF:
– Namn
– Födelsenummer (10 siffror)
– Adress
– Telefon
– E-postadress
– Start för medlemskap på en gång eller senare
Medlemskort och avi kommer inom 10-14 dagar från att medlemskapet startar.
Folksam
Som medlem i SKPF Pensionärerna kan du teckna billigare försäkringar hos Folksam.
Främst följande:
Hemförsäkring
Sjukförsäkring – Sjukdom 60+ (medförsäkrad make/maka går också)
Olycksfallsförsäkring – Olycksfall (medförsäkrad make/maka går också)
Barnförsäkring – Medlemsbarn
Vid frågor om försäkringar kontaktas Folksams kundtjänst. Telefon 0771-950 950
SKPF informerar Folksam om nykomna medlemmar i början av varje månad. Folksam
skickar då ut information och erbjudande till medlemmen om försäkringar. Brevet från
Folksam kommer till medlemmen i mitten av månaden.
Förmåner vid medlemskap
Tidningen Här&Nu som kommer ut med 6 st nr/år, Medlemskap hos Smart Senior (08-410
426 10) som är en internetsajt som bara består av rabatter. Aktuell information finns på

Aktuella erbjudanden


Begära utträde
Be om födelsenummer eller medlemsnummer och mejla uppdraget till info@skpf.se . Vi
skickar en utträdesanmälan för underskrift. Det kan ta 10 – 14 dagar innan den kommer till
medlemmen.
Avliden
Be om personnummer och mejla uppdraget till info@skpf.se
Nytt medlemskort/Beställa Autogiro
Be om personnummer/medlemsnummer och mejla uppdraget till info@skpf.se