Styrelsen 2021

| 3 augusti 2021

Styrelsens sammansättning 2021

Ordförande: Christina Höglund tel. 0735222934
Sekriterare: Annkatrin Kreutz tel. 0737713447
Kassör: Ulla Sällberg tel. 0706270971
Studieorg. Irmeli Thörn tel. 0490-17138
Ledamöter. Gunvor Ohlsén tel. 0705615974
BrittLouise Carlsson tel. 0704416696
Göran Nilsson tel. 0739318378
Ersättare Lilian Johansson tel. 0730819737
Nils-Gunnar Nilsson tel. 0707399470
Avdelningens tel. 0768940743
mejl till avd.49 = vastervik.avd49@skpf.se