Medlemsmöte 15 oktober 2020

oktober 2020

Den 15 oktober samlades en liten skara till möte för att besluta om budget, medlemsavgift, arvode och verksamhetsplan 2021.

Det var endast 6st. medlemmar förutom styrelsen som samlats på Kvarnhagskällan.

Ordförande Laila Stein öppnade mötet och rapporterade om kongressen som hölls den 15 september i Stockholm. Denna kongress hölls digitalt och finns att se på förbundets hemsida.

Sedan var det dags för beslutsärenden. Beslut fattades om oförändrad medlemsavgift. Styrelsens förslag till budget presenterades och mötet beslöt att godkänna förslaget likaså vad det gällde verksamhetsplan och arvoden.

På övriga frågor diskuterades hur vi ska gå tillväga för att få igång lite aktiviteter som har legat nere nästan hela året. Det kom fram olika förslag och fortsättningsvis kommer det att informeras om detta. Vi får hoppas att det kommer att bli bättre framöver.