Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Medlemsförsäkringar

Att vara bra försäkrad i olika situationer i livet är något som de flesta tycker är viktigt. Det är därför vi i SKPF en gång beslutat att skapa möjlighet för denna medlemsförmån. Under denna flik presenterar vi de medlemsförsäkringar som är möjliga att teckna.
 
I menyn till höger finns mer information om våra olika medlemsförsäkringar. Våra medlemsförsäkringar kan tecknas hos Folksam på tfn 0771 – 950 950 samt på folksam.se. Mer information om våra medlemsförsäkringar finns också på Folksams särskilda SKPF-sida: folksam.se/forbund/skpf
 
Ett villkor för att kunna teckna försäkringarna är att Du är medlem hos oss. Som medlem kan Du medförsäkra anhörig (maka/make, sambo. registrerad partner. (som också de kan bli medlemmar i förbundet). Vilka försäkringar Du tecknar är en fråga mellan Dig och försäkringsbolaget, det är också direkt till försäkringsbolaget Du betalar premien.

Deltagarolycksförsäkring som skyddar dig vid olycksfall eller sjukdom i samband med aktiviteter som arrangeras av SKPF ingår i medlemsavgiften
 
Det är alltid medlemmen som bestämmer vilka försäkringar hon eller han vill ha. De som varit medlemmar i Kommunal och där hade hemförsäkring och fritidsförsäkring genom medlemskapet får dessa förlängda i SKPF:s namn när man pensioneras i avvaktan på om man avser att bli medlem i SKPF. Detta görs för att inte tappa försäkringsskyddet. Information om detta sänds till de som pensionsregistreras hos Kommunal. Den omfattning du hade på försäkringarna som medlem i Kommunal kan Du behålla till 65 år om Du inte själv beslutar att ändra dem.
 
SKPF har en försäkringskommitté inom förbundet och en med Folksam gemensam samarbetskommitté. Syftet med dessa kommittéer är att arbeta för bättre försäkringar för medlemmar. Den gemensamma samarbetskommittén kan också ta upp tvistiga ärenden. Har du klagomål ska Du dock i första hand vända Dig till försäkringsbolaget.
 
Från 1 januari 2012 är det möjligt att teckna en sparlivförsäkring, från detta datum är också hemförsäkringen kraftigt förbättrad och dessutom billigare.
 

OBS!
Tänk på att det är de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller. Kan beställas från Folksamkontoren eller läsas på www.folksam.se/skpf