En statlig kommission för äldres vård och omsorg nu!

Äldre i Sverige förtjänar en värdig och trygg ålderdom! Det förutsätter en god vård och omsorg oavsett var du bor. Men ojämlikheterna är i dag stora.

Din bostadsort, din ekonomi, vad du har jobbat med och om du är kvinna eller man avgör vilken vård och omsorg du får. Det gäller exempelvis möjligheten att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen, om hemtjänstpersonalen har tillräckligt med tid och chansen att överleva en hjärtinfarkt. Skillnaderna är oacceptabla. Nu riskerar de dessutom att förvärras, på grund av att stora nedskärningar görs samtidigt som vi äldre blir allt fler. Därför är jämlik vård och omsorg för äldre en angelägen fråga som inte längre kan förbises. Det är hög tid att vi ser över systemet och säkerställer att vi äldre får den trygghet och respekt vi förtjänar.  

SKPF Pensionärerna står upp för våra äldre och kräver nu att det högsta politiska ledet tar ansvar. Vi vänder oss till alla partiledare och politiker. 

Vi har tre tydliga krav:
* Tillsätt en nationell kommission som ser över hur skillnaderna i vård och omsorg för äldre kan minska. 
* Skärp lagkraven på äldreomsorgen, genom en särskild äldreomsorgslag eller tydligare krav i den nya socialtjänstlagen.
* Stoppa nedskärningarna i välfärden. Låt inte äldre ta smällen för den ekonomiska krisen.   

Vi uppmanar alla partiledare att ta äldres vård och omsorg i Sverige på större allvar. Det är dags att agera och visa att vi äldre är en prioritet.   

Tycker du som vi? Bli medlem idag (eller om du redan är det tipsa en kompis) och stöd vår kamp för en värdig ålderdom för alla!
Tillsammans kan vi göra en verklig förändring och se till att äldreomsorgen och hälso- och sjukvården blir den bästa möjliga. Låt oss tillsammans kräva en statlig kommission och sätta äldres välmående i fokus!  

Liza di Paolo-Sandberg  
Förbundsordförande SKPF Pensionärerna