En givande gemenskap

SKPF Pensionärerna är ett religiöst och partipolitiskt obundet pensionärsförbund som är öppet för alla som har någon form av pension, oavsett yrkesbakgrund.

SKPF Pensionärernas idé är det jämlika samhället där ålder inte spelar någon roll, där vi som har lämnat yrkeslivet bakom oss kan leva ett värdigt liv i ekonomisk och social trygghet.

Som medlem i SKPF Pensionärerna får du tillgång till mängder av sociala aktiviteter, förmånliga medlemsförsäkringar och rabatter på allt från konsumtionsvaror till resor. Du får också vår tidning Här&Nu, med intressanta artiklar och reportage om allt som rör oss pensionärer.

Som medlem är du dessutom med och stödjer förbundets påverkansarbete för bättre villkor för såväl ålderspensionärer som förtidspensionärer.

Vi arbetar lokalt för pensionärernas rättigheter i kommunernas och regionernas pensionärsråd.

Vi är påtryckare på riksnivå i regeringens pensionärsråd, uppvaktar regelbundet politikerna och är remissinstans i viktiga frågor som rör våra medlemmar.

Vi agerar brett tillsammans med myndigheter och intresseorganisationer för att stärka pensionärernas ställning i hela samhället.

Äldreomsorgen, pensionerna, sjukersättningen och bostäder för äldre är några av våra prioriterade frågor.