Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Välkommen till skpf.se

2017-03-27

Sofia Noaksson ny utredare på SKPF Pensionärerna

Sofia Noaksson blir ny utredare på SKPF Pensionärerna med pensioner som specialområde. Anställningen är ett led i förbundets satsning på omvärldsbevakning och ytterligare ett steg för att synliggöra de äldrefrågor som förbundet värnar om.
2017-02-23

Remissyttrande lämnat om vinster i välfärden

SKPF Pensionärerna har nu lämnat in sitt remissyttrande angående den uppmärksammade utredningen om vinster i välfärden. Förbundets slutsats? Det går varken att tillstyrka eller avstyrka förslaget så som det är utformat.
2017-02-20

SKPF Pensionärerna får ny utredare

Peter Sandberg har anställts som ansvarig utredare för äldreomsorg och bostäder. Anställningen är ett led i arbetet för att utveckla förbundets möjligheter att synas och höras mer i den offentliga debatten.

2017-02-17

SKPF Pensionärerna: ”Finansskatt får inte gå ut över pensionerna”

SKPF Pensionärerna sällar sig till kritikerna av det förslag på finansskatt som regeringens utredare lagt fram.
- Varje risk för försämrade tjänstepensioner är ett direkt hot mot många av våra medlemmars välfärd, säger förbundsordförande Berit Bölander.
2017-02-14

Nästan hundra motioner till kongressen

Förbundets medlemmar har motionerat flitigt till SKPF Pensionärernas kongress den 13 till 15 juni i Norrköping. Då kommer 97 kongressombud (nomineringarna är inte klara ännu) samt förbundsstyrelse och valberedning att fatta beslut om totalt 94 motioner och 143 yrkanden.
2017-01-30

Krav på tydlig näringsmodell för äldre

För att främja ett hälsosamt åldrande behövs tydliga näringsrekommendationer för äldre. Särskilt viktigt är det för äldre patienter med kroniska sjukdomar, kognitiv svikt eller demenssjukdomar. Det menar svenska forskare som tillsammans med amerikanska och kanadensiska forskare vill se en sådan modell i sjukvården.
2017-01-27

Regeringen vill ha rimliga hyresnivåer på bostäder för äldre

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att ta reda på om det går att ställa krav på hyresnivåer för bostäder för äldre som fått statligt stöd. För att genomföra detta får Boverket 400 000 kronor för 2017.

Vanliga frågor och svar

SKPF på Facebook

Distrikt & Avdelningsaktuellt

Medlemsförmåner

SKPF Pensionärerna
Besöksadress: Franzéngatan 4
Postadress: Box 300 88, 104 25 Stockholm

Tel växel: 010-442 74 60

Fax: 08-32 69 95
info@skpf.se  
www.skpf.se

BG: 5388-8384
PG: 50 86 88-9


För förtroendevalda:
INTRANÄT

Kentico CMS