Läs mer om våra medlemsförsäkringar
Hitta din närmaste avdelning, fyll i ditt postnr.
Skriv in ditt postnr
 
Bli medlem i SKPF. Läs mer här

Välkommen till skpf.se

2016-10-21

"Inför en nollvision för fallolyckor!"

Det är dags för en nollvision för fallolyckor, skriver åtta nordiska pensionärsorganisationer (bland annat SKPF Pensionärerna) i ett gemensamt uttalande.
2016-10-20

Arbetsmiljö på seniorboende försämrades när studie avslutats

Efter att studien avslutats försämrades arbetsmiljön på det privat drivna äldreboendet på Skogsbruksvägen i Östersund. Nu krävs företaget Vardaga på ett vite om 150 000 kronor om det inte genomför en arbetsmiljöundersökning och redovisar om resurserna är tillräckliga.
2016-10-19

Besök oss på Seniormässan i Älvsjö!

SKPF Pensionärerna finns på plats i dag och i morgon på Seniormässan i Älvsjö, monter B09:59. Öppettider 10-16. Kom gärna förbi!
2016-10-19

Ensamheten stor i äldreomsorgen

Många äldre med äldreomsorg och hemtjänst uppger att de är ensamma. Närmare sex av tio besväras av ensamhet, fyra av tio säger att de har lätta besvär och nästan två av tio uppger att de har svåra besvär, visar en ny undersökning från Socialstyrelsen.
2016-10-18

Regeringen föreslår: Uppskovsregler vid bostadsförsäljning i fyra år

Taket för uppskov på inbetalning av skatt vid en bostadsförsäljning ska slopas under en fyraårsperiod. Man ska också kunna få ett större uppskov vid en försäljning. Regeringens förslag har lämnats till riksdagen. Avsikten är att öka rörligheten på bostadsmarknaden.
2016-10-06

”Bra med ny regional indelning – om det leder till mer likvärdig vård”

SKPF Pensionärerna har i dag avgett sitt yttrande över Indelningskommitténs delbetänkande om regionsindelningen.
SKPF menar att det är bra med en förändrad regional indelning, under förutsättning att äldres inflytande på lokal nivå inte försämras och att möjligheterna till en likvärdig sjukvård förstärks genom reformen.
2016-10-04

260 kronor mer i plånboken för 1,4 miljoner pensionärer

Nästa år höjs pensionerna för de flesta pensionärer, men högst blir förändringen för dem som redan har mer pengar i plånboken. En genomsnittlig pensionär med 14 000 kronor i månaden före skatt får en höjning på cirka 260 kronor i månaden.

Vanliga frågor och svar

SKPF på Facebook

Distrikt & Avdelningsaktuellt

Medlemsförmåner

SKPF Pensionärerna
Besöksadress: Franzéngatan 4
Postadress: Box 300 88, 104 25 Stockholm

Tel växel: 010-442 74 60

Fax: 08-32 69 95
info@skpf.se  
www.skpf.se

BG: 5388-8384
PG: 50 86 88-9


För förtroendevalda:
INTRANÄT

Kentico CMS