SKPFs 24:e kongress

SKPFs 24:e kongress äger rum 13-15 juni 2023 på Quality Hotel Friends, i Stockholm Solna

Förbundets valberedning inför kongressen 2023 består av:
Berit Eriksson, Distrikt Uppsala – ordförande i valberedningen, Tel: 070-309 43 20
Solveig Hansson, Distrikt Dalarna, Tel: 070-550 59 41
Lena Augustsson, Distrikt Stockholm, Tel: 072-503 56 15
Christer E Eriksson, Distrikt Örebro, Tel: 070-580 70 99
Lennart Sandgren, Distrikt Skåne, Tel: 070-970 93 28
Reidar Jönsson, Distrikt Norrbotten, Tel: 070-303 53 19

Info från valberedningen om nominering av kandidater till förtroendeuppdrag i SKPF Pensionärerna 

Nomineringsblankett för Ordförande
Nomineringsblankett för Vice Ordförande
Nomineringsblankett för Kassör
Nomineringsblankett för Sekreterare
Nomineringsblankett för Ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen
Nomineringsblankett för Ersättare för ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen
Nomineringsblankett för Revisor
Nomineringsblankett för Ersättare för ordinarie revisor


Handlingar från 23:e kongressen 15/9 2020 samt 21-23/9 2021