Dags att planera för kongress 2020

Kongressen är SKPF:s högsta beslutande organ och hålls vart tredje år på olika orter runt om i Sverige.

Senaste kongressen var i Norrköping 2017 och protokollet från den kan du hitta här. I juni 2020 är det dags för kongress igen och det betyder att det börjar bli dags för avdelningar och distrikt att planera för hur man ska arbeta med motionsskrivande, ombudsval och allt annat praktiskt som rör kongressen.

Inför nästa års kongress samlar vi alla viktiga meddelanden, blanketter, mm för att underlätta för ert arbete. Gå med jämna mellanrum in på den här sidan så att ni inte missar någon viktig information!


Tidplan

2019
September: Kallelse till kongress med beskrivning av hur ombudsvalen går till
9 december: Motionsstopp

2020
1 januari: Ombudsfördelning baserat på medlemsantal
Februari: Förbundsstyrelsen fattar olika beslut kring motionssvar, olika förslag mm
15 april: Alla ombud inrapporterade till VU
20 april: Sista dag för överklagande av ombudsvalen
21-30 april: Skicka ut personlig inbjudan till alla ombud, gäster och övriga deltagare
Senast 14 maj: Skicka ut kongressböckerna till ombuden med alla förslag från förbundsstyrelsen, revisorer och valberedning samt övriga handlingar
9-11 juni: Kongress


Material


Länkar

Läs rapporteringen om kongressen 2017 på www.harochnu.se

Kongressprotokollet från kongressen 2017 hittar du här