Digital minikongress 15 september

På grund av coronasmittan genomfördes den första delen av SKPF Pensionärernas kongress digitalt den 15 september 2020. Den andra delen är tänkt att genomföras fysiskt men är tills vidare skjuten på framtiden.

Den digitala kongressen behandlade de stadgeändringsförslag och motioner som rörde valfrågor, val av samtliga förtroendevalda som kongressen hade att utse samt årsredovisningar med tillhörande beslut om ansvarsfrihet. Därefter ajournerades kongressen och övriga ärenden kommer att behandlas vid en senare tidpunkt som den nya förbundsstyrelsen får besluta om.

Videosändning från den digitala kongressen 2020 hittar du HÄR.

Den förra kongressen var i Norrköping 2017 och protokollet från den kan du hitta här.

 


Tidplan

2019
September: Kallelse till kongress med beskrivning av hur ombudsvalen går till
9 december: Motionsstopp

2020
1 januari: Ombudsfördelning baserat på medlemsantal
Februari: Förbundsstyrelsen fattar olika beslut kring motionssvar, olika förslag mm
29 april: Alla kongressombud och ersättare ska vara inrapporterade till VU
4 maj: Senaste dag för överklagande av ombudsvalen
11 maj: Alla nomineringar ska vara valberedningen tillhanda. För att underlätta valberedningens arbete är det bra om de skickas så snart som möjligt.
15 september: Digital kongress.


Material


Länkar

Läs rapporteringen om kongressen 2017 på www.harochnu.se

Kongressprotokollet från kongressen 2017 hittar du här