Digital minikongress 15 september

På grund av coronasmittan har SKPF Pensionärernas förbundsstyrelse beslutat att dela upp den stundande kongressen i två delar. Den första delen kommer att genomföras digitalt den 15 september, medan den andra delen skjuts på framtiden tills den kan genomföras fysiskt.

Den digitala kongressen kommer att behandla de stadgeändringsförslag och motioner som rör valfrågor, val av samtliga förtroendevalda som kongressen har att utse samt årsredovisningar med tillhörande beslut om ansvarsfrihet. Därefter ajourneras kongressen och övriga ärenden behandlas vid en senare tidpunkt som den nya förbundsstyrelsen får besluta om.

Den förra kongressen var i Norrköping 2017 och protokollet från den kan du hitta här.

 


Tidplan

2019
September: Kallelse till kongress med beskrivning av hur ombudsvalen går till
9 december: Motionsstopp

2020
1 januari: Ombudsfördelning baserat på medlemsantal
Februari: Förbundsstyrelsen fattar olika beslut kring motionssvar, olika förslag mm
29 april: Alla kongressombud och ersättare ska vara inrapporterade till VU
4 maj: Senaste dag för överklagande av ombudsvalen
11 maj: Alla nomineringar ska vara valberedningen tillhanda. För att underlätta valberedningens arbete är det bra om de skickas så snart som möjligt.
15 september: Digital kongress.


Material


Länkar

Läs rapporteringen om kongressen 2017 på www.harochnu.se

Kongressprotokollet från kongressen 2017 hittar du här