Fortsatt 23:e kongress i höst

SKPF Pensionärerna träffas på Aronsborg i Bålsta den 21-23 september för att fortsätta den 23:e kongressen. Den första delen genomfördes digitalt i september 2020.

På den digitala valdes bland annat en ny förbundsstyrelse. Kongressen beslutade också om en del förändringar i stadgarna. Den här gången ska kongressen behandla 68 motioner i en rad frågor, som pensioner, äldreomsorg, bostäder och även organisations- och verksamhetsfrågor för vårt förbund. Fler beslut ska fattas om stadgarna och ett nytt handlingsprogram ska fastställas.

Kongressen kommer precis som i september förra året att gå att följa på webben. Mer information kommer att finnas på hemsidan efter sommaren!

I kongressboken finns motioner med mera samlat.


Material