Kongress 23-35 juni 2020

Kongressen är SKPF:s högsta beslutande organ och hålls vart tredje år på olika orter runt om i Sverige.

Senaste kongressen var i Norrköping 2017 och protokollet från den kan du hitta här. I juni 2020 är det dags för kongress igen.

Här samlar vi alla viktiga meddelanden, blanketter, mm för att underlätta för ert arbete. Gå med jämna mellanrum in på den här sidan så att ni inte missar någon viktig information!


Tidplan

2019
September: Kallelse till kongress med beskrivning av hur ombudsvalen går till
9 december: Motionsstopp

2020
1 januari: Ombudsfördelning baserat på medlemsantal
Februari: Förbundsstyrelsen fattar olika beslut kring motionssvar, olika förslag mm
29 april: Alla kongressombud och ersättare ska vara inrapporterade till VU
4 maj: Senaste dag för överklagande av ombudsvalen
11 maj: Alla nomineringar ska vara valberedningen tillhanda. För att underlätta valberedningens arbete är det bra om de skickas så snart som möjligt.
28 maj: Kongressmaterialet sänds ut till alla ombud
23-25 juni: Kongress på Aronsborg


Material


Länkar

Läs rapporteringen om kongressen 2017 på www.harochnu.se

Kongressprotokollet från kongressen 2017 hittar du här