SKPFs 24:e kongress

SKPFs 24:e kongress äger rum 13-15 juni 2023 på Quality Hotel Friends, i Stockholm Solna

Förbundets valberedning inför kongressen 2023 består av:
Berit Eriksson, Distrikt Uppsala – ordförande i valberedningen, Tel: 070-309 43 20
Solveig Hansson, Distrikt Dalarna, Tel: 070-550 59 41
Lena Augustsson, Distrikt Stockholm, Tel: 072-503 56 15
Christer E Eriksson, Distrikt Örebro, Tel: 070-580 70 99
Reidar Jönsson, Distrikt Norrbotten, Tel: 070-303 53 19

Kongressboken för SKPF Pensionärernas 24:e kongress, 2023 

Info från valberedningen om nominering av kandidater till förtroendeuppdrag i SKPF Pensionärerna 

Brev till SKPF-distrikten om sammanställning av nominerade kandidater
Sammanställningsblankett av ordförande och vice ordförande
Sammanställningsblankett av kassör och sekreterare
Sammanställningsblankett av ordinarie revisor och ersättare för revisor
Sammanställningsblankett av ordinarie ledamot och ersättare i förbundsstyrelsen

Nomineringsblankett för Ordförande
Nomineringsblankett för Vice Ordförande
Nomineringsblankett för Kassör
Nomineringsblankett för Sekreterare
Nomineringsblankett för Ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen
Nomineringsblankett för Ersättare för ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen
Nomineringsblankett för Revisor
Nomineringsblankett för Ersättare för ordinarie revisor


Protokoll SKPF kongress 13-15 juni 2023

Handlingar från 23:e kongressen 15/9 2020 samt 21-23/9 2021