SKPFs 23 kongress ägde rum 21-23 september 2021

Den första delen genomfördes digitalt i september 2020.
Nästa kongress, den 24:e i ordningen, äger rum 13-15 juni 2023.

Artiklar från SKPF Pensionärernas 23:e kongress 21-23 september 2021


Material