Rapporter

Pensionerna är inte jämställda och jämlika. 7/2 2023 presenterar SKPF Pensionärerna en rapport med nio förslag för hur alla ska kunna tjäna in till en god pension – även kvinnor som arbetat i välfärdsyrken.

Rapporten beskriver att många pensionärer har det förhållandevis bra ekonomiskt, men att finns det grupper som halkar efter. Generellt har kvinnor betydligt lägre pensionsinkomster än män och sju av tio pensionärer som lever med låg ekonomisk standard är kvinnor.

En stor del av de som har låga pensioner är kvinnor som tidigare arbetat i välfärdsyrken. Ofrivillig deltid, tuff arbetsmiljö och låga löner är några orsaker.

Rapporten beskriver också hur de ekonomiska skillnaderna blir särskilt kännbara nu när det mesta blivit dyrare. Många av SKPF Pensionärernas medlemmar är oroliga för hur hushållsekonomin ska gå ihop. En del måste till och med prioritera ner sådant som tandläkarbesök och sociala aktiviteter.

Dags för en gaspedal i pensionssystemet! – 2023

Även kvinnor har rätt till en god pension – 2023

Här hittar du tidigare rapporter från SKPF Pensionärerna:
Höj den allmänna pensionen, rapport 2022