SKPF Pensionärernas personuppgiftspolicy

SKPF Pensionärerna behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att förbundet ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot medlemmarna. Personuppgifter är till exempel personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifter hos SKPF Pensionärerna finns i ett medlemsregister. Registret utgör underlag för verksamheten i förbundet och dess avdelningar, klubbar och distrikt.

Ändamålet med behandlingen av medlemmarnas personuppgifter är att sända medlemmarna information, frågor och erbjudanden samt att distribuera förbundets medlemstidning Här&Nu.

Förbundet ska tillvarata sina medlemmars ekonomiska intressen. Ett sätt att göra det är att erbjuda medlemsförmåner. SKPF Pensionärerna har därför ingått samarbetsavtal med företag som är beredda att ge medlemmar i SKPF Pensionärerna erbjudanden. Som ett led i detta kan personuppgifter behandlas av dessa förmånsgivare.

Den som registrerat sina personuppgifter hos SKPF Pensionärerna kan begära att personuppgifter ska korrigeras eller att en viss behandling ska upphöra. Begäran om rättelse kan ske skriftlig eller muntligt och innebär att personuppgifterna rättas, kompletteras, blockeras och tas bort eller att behandling upphör.

Den som registrerat sina personuppgifter hos SKPF Pensionärerna har rätt att gratis en gång per år få utdrag på sina personuppgifter. Ett sådant utdrag kräver skriftlig ansökan.