Vår historia

SKPF Pensionärerna bildades 1949 som Svenska KommunalPensionärernas förbund, för att erbjuda gemenskap och aktiviteter för pensionerade kommunalare. Förbundet har sedan dess utvecklats till att bli ett av Sveriges största och viktigaste pensionärsförbund, och är sedan 1996 öppet för alla, oavsett yrkesbakgrund.

2016 gick statstjänstemännens pensionärsförbund SPRF in i SKPF Pensionärerna och vi är i dag Sveriges tredje största pensionärsförbund.

SKPF Pensionärerna är partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende och företräder inga andra intressen än medlemmarnas intressen.

Vad har SKPF Pensionärerna för koppling till Kommunal?
Även om SKPF Pensionärerna sedan länge är fristående från Kommunal, väljer varannan kommunalare som går i pension att bli medlem hos oss. Detta beror på att Kommunal, till skillnad från de flesta andra LO-förbund, inte har något pensionärsmedlemskap.

Att gå med i SKPF Pensionärerna är därför ett populärt sätt för pensionerade kommunalare att få fortsatt tillgång till trygga försäkringar (som motsvarar de försäkringar som man får som medlem i Kommunal) och den sociala samvaron från yrkeslivet.