Vår historia

SKPF Pensionärerna bildades 1949 som Svenska KommunalPensionärernas förbund, för att erbjuda gemenskap och aktiviteter för pensionerade kommunalare. Förbundet har sedan dess utvecklats till att bli ett av Sveriges största och viktigaste pensionärsförbund, och är sedan 1996 öppet för alla, oavsett yrkesbakgrund.

2016 gick statstjänstemännens pensionärsförbund SPRF in i SKPF Pensionärerna och vi är i dag Sveriges tredje största pensionärsförbund.

Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende och företräder inga andra intressen än medlemmarnas intressen.

I år 2024 firar vi med andra ord 75 år. Så länge har vi tagit strid för frågor som är viktiga när du går i pension – som att du ska ha en pension du kan leva av.