Remissvar

Att göra våra medlemmars röster hörda, är ett av våra viktigaste uppdrag. Det gör vi bland annat i form av remissvar i frågor som berör seniorer.

Här har vi samlat våra senaste remissvar:

2022-06-14 – Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen (DS 2022:4)