Förbundsstyrelsen

För att komma i kontakt med förbundsstyrelsens medlemmar, e-posta till namn.efternamn@skpf.se

Liza di Paolo-Sandberg, Förbundsordförande

Lars Bromander, Vice Förbundsordförande

Karin Liljestrand, Förbundssekreterare

Lars-Inge Larsson, Förbundskassör

Gulli-Maj Norén, Ledamot

Eleonor Wikman, Ledamot

Kerstin Billmark, Ledamot

Leif Nordin, Ledamot

Lars Hedin, Ledamot

Marianne Andersson, Ledamot

Gun-Britt Arvholm, Ledamot

Barbro Westergren, Ledamot

Per-Ulf Sandström, Ledamot