Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen som valdes i juni 2023 består av:

Från vänster: Lars Hedin (distrikt Södermanlands län), Kerstin Billmark (distrikt Göteborg), Per-Ulf Sandström ny förbundskassör (distrikt Norrbottens län), Gun-Britt Arvholm (distrikt Värmland), Leif Nordin (distrikt Skåne),
Liza di Paolo-Sandberg förbundsordförande (distrikt Gävleborgs län), Anders Wennberg (distrikt Dalarnas län), Barbro Westergren ny förbundssekreterare (distrikt Västra Götaland), Ingrid Klasson (distrikt Östergötlands län),
Eva Fors (distrikt Västernorrland), Lars Bromander vice förbundsordförande (distrikt Stockholm).
Infällda är Leif Kindblom (distrikt Sörmland) och Ola Olander (distrikt Kalmar län).

Ersättare:
Lennart Sandgren, distrikt Skåne
Ulla-Britt Mattisson, distrikt Skåne
Birgitta Bohlin, distrikt Västernorrland
Yvonne Nilsson, distrikt Halland
Britt-Marie Höglund, distrikt Västmanland
Samtliga ledamöter nås via mejl: förnamn.efternamn@skpf.se

Verkställande utskottet består av:
Liza di Paolo-Sandberg,
Förbundsordförande
liza.dipaolo-sandberg@skpf.se
Tel: 070-372 89 53

Lars Bromander,
Vice Förbundsordförande
lars.bromander@skpf.se
Tel: 073-057 44 51

Per-Ulf Sandström,
Förbundskassör
per-ulf.sandstrom@skpf.se
Tel: 072-088 17 22

Barbro Westergren
Förbundssekreterare
barbro.westergren@skpf.se
Tel: 072-088 17 21