SKPF Pensionärernas förbundsstyrelse, kongressen 2017. Från vänster: Gunvor Petersson, Ingmar Andersson, Lena Augustsson, Kerstin Billmark, Bengt Lundholm, Gulli-Maj Norén, Lars-Inge Larsson, Karin Liljestrand, Mari-Anne Andersson, Berit Bölander, Solveig Hansson, Eleonor Wikman och Liza Di Paolo Sandberg (saknas på bilden: Anneli Eriksson).

Förbundsstyrelsen

För att komma i kontakt med förbundsstyrelsens medlemmar, e-posta till [email protected]

Berit Bölander
Förbundsordförande
Ordförande bostadskommittén
Ledamot regeringens pensionärskommitté
Ledamot Nordiska samarbetskommittén

Liza Di Paolo Sandberg
Vice förbundsordförande
Ordförande äldrepolitiska kommittén

Karin Liljestrand
Förbundssekreterare
Ledamot socialstyrelsens äldreråd

Lars-Inge Larsson
Förbundskassör
Ledamot Folksam ömsesidig livförsäkrings styrelse
Ledamot Nordiska samarbetskommittén

Bengt Lundholm
Ledamot

Gulli-Maj Norén
Ledamot

Eleonor Wikman
Ledamot

Gunvor Petersson
Ledamot

Ingmar Andersson
Ledamot

Kerstin Billmark
Ledamot

Lena Augustsson
Ledamot
Ordförande studie- och utbildningskommittén

Mari-Anne Andersson
Ledamot
Ordförande trafik- och säkerhetskommittén

Solveig Hansson
Ledamot

Annelie Eriksson
Ledamot