Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Pension | 25 januari 2023 | Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd. Läs mer här

Fortsatt nej till mer rättvisa skatteregler för 57:or

Pension | 20 januari 2023 | Pensionärer födda 1957 går miste om skattelättnaden på pension under ett helt år, till följd av ändrade åldersgränser i skattesystemet. Trots protester mot denna orättvisa sa en majoritet i finansutskottet nu i veckan nej till att ändra reglerna. Läs mer här

SKPF Pensionärerna samordnar regeringens pensionärskommitté

Äldrepolitik | 20 januari 2023 | Under 2023 är SKPF samordnare för regeringens pensionärskommitté. Det är ett forum där Sveriges pensionärsförbund träffar ministrar för att diskutera frågor av särskilt intresse för oss pensionärer. Forumet bildades år 1991 och kommittén träffas fyra gånger om året. Första sammanträdet hålls den 1 februari. Läs mer här