”Ett steg i rätt riktning – men verkligen inte tillräckligt!”

Äldrepolitik   september 2020 | – Bristen i regeringens förslag är att klyftorna kommer att bestå. Alltför lite görs för att minska skillnaderna. Inte minst kvinnor som jobbat i vård- och omsorgsyrken måste få höjd levnadsstandard. Det säger SKPF Pensionärernas ordförande Liza Di Paolo Sandberg i en kommentar till dagens budgetförslag. Läs mer här

Sänkt skatt och ny förmån ger pensionärerna mer i plånboken

Äldrepolitik| Pension   september 2020 | Regeringen föreslår flera åtgärder för att stärka pensionärers ekonomi i den kommande budgetpropositionen. Pensionerna höjs genom en ny förmån samtidigt som skatten sänks ytterligare för personer över 65 år. Läs mer här

Alla kan falla – SKPF uppmärksammar fallpreventionsveckan

Samhällsinformation| SKPF internt   september 2020 | Varje år faller cirka 67 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård i Sverige. Drygt 1 000 personer dör. En majoritet av de som faller är 65 år eller äldre, men med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras. Läs mer här