Orättvisor i arbetslivet slår mot pensionen – dags att agera

Ekonomisk trygghet är avgörande för ett bra pensionärsliv. Men möjligheterna att tjäna in till en god pension är ojämlika. Det måste ändras.

Många pensionärer har en förhållandevis god ekonomi. Samtidigt finns tydliga klyftor utifrån kön och yrkesbakgrund, där kvinnor och de som arbetat i välfärden ofta har de lägsta pensionerna.  

Det är orättvist. En viktig förklaring är att ojämlikheter i arbetslivet slår hårt mot pensionerna. Bristande arbetsmiljö, dåliga arbetsvillkor, deltidsarbete och låga löner lämnar djupa spår i pensionskuvertet.  

Nu när pensionsåldrarna successivt höjs, trots att arbetslivet inte är hållbart för alla, riskerar stora grupper att halka efter ekonomiskt. Många äldre vill arbeta och bidra med sin kompetens allt längre, och de behövs. Men långt ifrån alla orkar i dag. En del sliter till och med ut sig innan de nått den tidigare pensionsåldern 65 år. För dem är det mycket viktigt att det finns en Trygghetspension som ger ekonomisk trygghet fram till pensionen, för att de ska slippa tvingas ta ut ålderspensionen i förtid. 

Skillnaderna måste bort. Möjligheterna till att arbeta ihop till en bra pension måste bli mer jämlika och därmed mer rättvisa. Arbetslivet måste bli hållbart för fler, inte minst inom de kvinnodominerade välfärdsyrkena. Det måste också bli ett stopp för nedskärningarna i regioner och kommuner för att detta ska bli möjligt. 

SKPF Pensionärerna uppmanar därför riksdagens partier och arbetsmarknadens parter att agera.
Vi har tre krav:

* Ta bort lönegapet mellan kvinnor och män. Jämställda löner är avgörande för att minska gapet mellan kvinnors och mäns pensioner. 
* Gör arbetslivet mer jämlikt och hållbart. Till dess får varje höjning av pensionsåldrarna vänta. 
* Behåll Trygghetspensionen – en ventil för de utslitna. 

Tycker du som vi? Bli medlem idag (eller om du redan är det tipsa en kompis) och stöd vårt arbete för mer rättvisa pensioner. 

Liza di Paolo-Sandberg 
Förbundsordförande SKPF Pensionärerna