Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg och vid en ansökan omprövas också rätten till äldreförsörjningsstöd. Här följer en liten manual över hur du kan gå tillväga för att ansöka om bostadstillägg.

Du behöver gå igenom tre steg för att ansöka om bostadstillägg.
1. Ta fram alla uppgifter som behövs
Du behöver lämna uppgifter om din bostadskostnad, inkomster och tillgångar.

2. Gör en beräkning innan du ansöker
På pensionsmyndigheten.se/beraknabt kan du testa och göra en beräkning. Ingenting registreras och du kan enkelt testa flera gånger. Du får svar direkt om du bör gå vidare med en ansökan.

3. Gör ansökan
Enklast ansöker du på pensionsmyndigheten.se/ansokbt med en e-legitimation såsom BankID. I webbansökan finns förklarande texter som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter.

Du kan också ansöka via en blankett som du laddar ner från pensionsmyndigheten, hämtar på ett servicekontor eller beställer från Pensionsmyndighetens kundservice. Här hittar du ansökningsblanketter och här kan du ladda ner hjälp med hur du ska fylla i blanketten.