Vem bygger för oss pensionärer?

Vi står mitt i en bostadskris där vi äldre är bland de som drabbas hårdast. Det är dags att ändra på detta. En trygg och tillgänglig bostad är en grundläggande rättighet, inte ett privilegium för de med tjockare plånböcker.

En del pensionärer vill flytta från sina arbetskrävande hus till en mer lättskött lägenhet nära service, kultur och kommunikationer. Andra vill bo kvar, men hindras i vardagen av trösklar och trappor. Ytterligare en del behöver flytta till ett tryggt särskilt boende med vård och omsorg. Vi i SKPF Pensionärerna anser att du ska kunna bo i en bra och funktionell bostad som du har råd med. 

Men nu är vi i en situation där bostadskostnaderna stigit kraftigt medan byggandet sjunkit drastiskt. Samtidigt är många befintliga bostäder inte tillgänglighetsanpassade. Exempelvis saknas hiss i hälften av flerbostadshusen i landet. Det påverkar livskvaliteten och tryggheten, men också möjligheten att ta sig ut och träffa vänner eller gå och handla. 

Som svar på denna utmaning har vi tagit fram tre förslag:
1. Fler bostäder anpassade för äldre. Regeringen och kommunerna måste ta ansvar för att det byggs fler bostäder som är ekonomiskt överkomliga för pensionärer. Både nya och gamla bostäder måste anpassas för äldres behov. Regeringen måste återinföra det statliga investeringsstödet till byggandet av hyresrätter. För att stötta äldre i flyttprocessen bör kommunerna erbjuda tjänsten flyttlots, som kan erbjuda råd och praktisk hjälp.

2. Bryt isoleringen genom ökad tillgång till social gemenskap. Boendet spelar roll i kampen mot ofrivillig ensamhet. Alltifrån hissar till föreningslokaler och lättillgängliga parker kan bidra till ett mer socialt liv.

3. Säkerställ god tillgång till vård, omsorg och service där äldre bor. Det ökar möjligheterna att leva ett självständigt och aktivt liv längre. Den som har stora vård- och omsorgsbehov måste kunna få plats på ett särskilt boende – dagens växande köer måste kapas. Det är avgörande att socialnämnden är aktiv i samhällsplaneringen för att säkerställa att hänsyn tas till äldre.

Vi på SKPF Pensionärerna är engagerade i att inte bara föreslå dessa förändringar, utan också i att arbeta för att de genomförs. Det är dags att se bostaden som en lika självklar del av välfärden som sjukvård och utbildning.  

Tycker du som vi? Bli medlem idag (eller om du redan är det – tipsa en kompis) och stöd vårt arbete för trygga och tillgängliga bostäder.  

Liza di Paolo-Sandberg 
Förbundsordförande SKPF Pensionärerna