Välkommen till SKPF Pensionärerna!

Distrikt Norrbottens län

Välkommen till distriktets lokala hemsida.

I distriktet ingår samtliga avdelningar i Norrbotten.

40 Boden
67 Piteå
68 Luleå
69 Kiruna
70 Kalix
74 Haparanda
84 Gällivare
93 Överkalix
121 Övertorneå
126 Arvidsjaur
220 Boden
295 Arvidsjaur

För information om avdelningarnas aktiviteter kan du besöka deras egna lokala hemsidor.

Avdelningsfakta

Utbildning Kommunala Pensionärs Råden

| 21 april 2024 | Distriktet genomförde en utbildning för ledamöter i Kommunala pensionärs Rådet. Karin Liljestrand från distriktet gick igenom förbundets handlingsprogram. Deltagarna diskuterade och gav varandra råd och tips om vilka frågor som bör tas upp på hemmaplan. Avdelningarna får följa upp detta i kommunala pensionärs råden. En mycket givande dag. Läs mer här

Årsmöte den 20 mars

| 28 mars 2024 | Årsmötet hölls på Sunderby Folkhögskola årsmötet inleddes med parentation över de medlemmar som avlidit under 2023 med att vår sekreterare Lisbeth Olsson läste en dikt och avslutades med en tyst minut. Till årsmötets presidium valdes Marianne Lindberg avd 67 som ordförande och till sekreterare Lisbeth Olsson. På årsmötet behandlades styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse samt revisorernas berättelse. Årsmötet beslöt därefter att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. Val genomfördes för följande förtroendeposter. Val av kassör för en tid av 2 år: Åke Eriksson avd 68 Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år: Lisbeth Olsson avd 295, Sirkka Niemi avd 74, Astrid Nilsson avd 121 och JaanEric Lundqvist avd 84. Val av ersättare för en tid av 1 år: Arja Kiviniemi avd 67, Inger Sandström avd 84, Marianne Morin avd 70, Marianne Selberg avd 40 och Bo Strömbäck avd 220. Val av 1 ordinarie revisor för en tid av 2 år: Yvonne Aronsson avd 68 Val av 2 ersättare för revisor för en tid av 1 år: Håkan Nilsson avd 220 och Stig Carlsson avd 40. Val av valberedning för en tid av 1 år: Reidar Jönssonavd 68 tillika sammankallande, Kjell Sjöström avd 67 och Kjell Mikko avd 68. 2024 års kulturstipendium utdelades till Reidar Jönsson för sin nutida fotokonst med motiveringen SOM MED SIN KAMERA MED KONSTNÄRLIG TOUCH DOKUMENTERAR NUTIDEN TILL GLÄDJE FÖR FRAMTIDEN Årsmötet avslutades med att distriktets ordförande informerade om att distriktet genomför SKPFs 75-årsjubileum den 22 augusti i Boden på Western Farm. distriktet och Bodens kommun kommer att subventionera arrangemanget. Närmare information om kostnader/deltagare och övrigt kommer att sändas ut senare till varje avdelning. Slutligen avtackades årsmötets presidium och alla deltagare bjöds på lunch Efter lunch höll Regionrådet Anders Öberg en presentation av regionens arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor och regionens ekonomi med efterföljande frågestund. Slutligen underhöll duon Malte och Anders med historier och "gamla godingar" från det senare 1900-talet- Läs mer här

Utbildning av Hemsidan

| 22 februari 2024 | Avdelningar i distriktet har haft en utbildning i SKPF pensionärernas hemsida den 1 februari 2024. Vi arbetade även med förbundets mail till avdelningarna. Allt för att förbättra informationen mellan förbundet, distriktet och avdelningarna. Läs mer här

Visa fler