Distrikt Södermanlands län

Välkommen till Distrikt Södermanland av SKPF Pensionärerna!

Vi arbetar i region Södermanland med äldrefrågor för medlemmarnas nytta. Distriktet samordnar, informerar, utbildar funktionärer och påverkar i regionens pensionärsråd.
Under 2020 och början av 2021 präglas arbetet av Corona och pandemin. Många arrangemang är framflyttade.

Distriktet omfattar samtliga kommuner i Södermanland med 4 avdelningar:
Avd 8 Eskilstuna och Strängnäs
Avd 43 Nyköping, Oxelösund, Trosa/Vagnhärad och Gnesta
Avd 63 Katrineholm, Flen och Vingåker

Avdelningsfakta

Årsmöte fysiskt

juni 2021 | Äntligen fick vi åter träffas i SKPF distrikt Sörmland. Den 4 juni samlades ett trettiotal ombud, valberedning, revisorer och styrelsen för att hålla årsmöte och avhandla viktiga frågor för framtiden. Läs mer här

Viktig utbildningsdag i KPR-frågor

november 2020 | Sörmlands SKPF genomförde den 30 oktober en utbildningsdag för alla ledamöter i KPR och RPR. På grund av pandemin blev deltagarantalet lite lägre än planerat. Viktiga studiematerial och hjälpmedel samt kommunernas och regionens reglementen togs upp till diskussion. Viktiga ärenden att väcka diskuterades utifrån SKPF:s handlingsprogram. Samverkan med övriga pensionärsorganisationer ansågs betydelsefull. På bilden ser man allvaret i uppgiften. Läs mer här

Höstmöte och blick mot 2021

oktober 2020 | Åldersdiskriminering blev temat för ett uttalande från representantskapet för SKPF Pensionärerna i Sörmland vid årets höstmöte. Många företeelser i samhället drabbar äldre. Kontafria köpställen, elektroniska medel och appar kan vara bra men alla är inte med. Bedrägerier drabbar också många äldre i utsatta lägen med kort och koder. För 2021 las planen om utbildningar och andra insatser från distriktet fast och en budget fastställdes. Hur man arrangerar så smittsäkra sammankomster som möjligt ägnade vi också uppmärksamhet. Ett trettiotal ombud och styrelseledamöter samlades med gles sittning, handsprit och säker servering. Siw Lundin avtackades efter att ha avgått som vice ordförande men hon fortsätter i distriktsstyrelsen och tackar här för blomma. Läs mer här

Visa fler