Distrikt Södermanlands län

Välkommen till Distrikt Södermanland av SKPF Pensionärerna!

Vi arbetar i region Södermanland med äldrefrågor för medlemmarnas nytta. Distriktet samordnar, informerar, utbildar funktionärer och påverkar i regionens pensionärsråd.

Distriktet omfattar samtliga kommuner i Södermanland med 4 avdelningar:
Avd 8 Eskilstuna och Strängnäs
Avd 43 Nyköping, Oxelösund, Trosa/Vagnhärad och Gnesta
Avd 63 Katrineholm, Flen och Vingåker

Avdelningsfakta

Aktiviteter

27/08

Distrikt Södermanlands län: Årsmöte i Sörmlandsdistriktet

Försenat årsmöte Skpf Pensionärerna i Sörmland

Läs mer här

För att så säkert som möjligt hålla ett stadgeenligt årsmöte före förbundets kongress har vi bokat en stor lokal med möjlighet att sitta glest men även med möjlighet att delta på distans per telefon eller med hjälp av verktyget Zoom. Plats: Stadhotellet i Katrineholm Tid: 2020-08-27 kl. 9.00

Anmälan

Person: Leif Kindblom

Epost: [email protected]

Tel: 070 3998754

Pensionärsråd – en viktig uppgift

februari 2020 | Vid utbildningsdagen för SKPF:s ledamöter i lokala och regionala pensionärsråden var det full aktivitet under hela dagen. Synpunkter, frågor och diskussioner tillsammans och i grupper. Vi har en viktig uppgift framför oss med ökade kostnader för äldreomsorg och därför än mer fokus på våra insatser för att förebygga ohälsa och kostnader för den. Det behövs mer träning, aktiviteter för att bryta ensamhet, goda måltider och kultur. Inte mindre! Vi behöver träffas regelbundet i den här gruppen och tränga ännu djupare in i frågorna och bygga på våra kunskaper för att påverka. Läs mer här

Vi måste ha råd att bo, uppmaning från utbildningsdagen 4 oktober

oktober 2019 | Bostadsfrågan för äldre, projektet "Kompisbord" och ensamhet stod på programmate då SKPF Pensionärena genomförde en utbildningsdag för funktionärer i avdelningarna. Medverkade från förbundet gjorde Peter Sandberg. Läs mer här

Lyckat höstmöte för SKPF Pensionärerna i Sörmland

oktober 2019 | Många brännande frågor berördes vid representantaskapets höstmöte i Katrineholm den 11 oktober. Att kunna ta del av samhällsservice även utan internet måste vara en grundläggande rättighet. Många äldre saknar både uppkopplingar och kunskaper om hur man betalar, anmäler etc via internet med smartphone eller dator. Ett uttalande om detta blir underlag för debattinlägg från oss i medierna. Lika skatt på pension och lön, högkostnadsskydd för tandvård, apotekens ansvar för tillgången på läkemedel var andra frågor som togs upp på mötet och som dessutom resulterade i ett antal motuioner till nästa års förbundskongress. Även verksamhetsplanen för 2020 fastställdes och de angelägna frågorna ska fortsatt kämpas för. Ett trettiotal ombud från avdelningarna fattade besluten på Pensionärenas hus i Katrineholm. Läs mer här

Visa fler