Skvadern klubb 4:2 tillhör avdelning 4 Sundsvall

Skvadern klubb 4:2 tillhör avdelning 4 i Sundsvall

Skvadern klubb 4:2 tillhör avdelning 4 i Sundsvall
Klubben är nybildad av f.d. avdelning 215
Tidigare medlemmar hälsas välkomna

Avdelningsfakta