Välkommen till SKPF Pensionärerna!

Distrikt Västmanlands län

Välkommen till Distrikt Västmanland i SKPF Pensionärerna!

Distrikt Västmanland omfattar sex avdelningar.
Distriktet genomför olika utbildningar för avdelningarnas förtroendevalda.

Avdelningsfakta

  • Medlemsavgift per år: 0 Kronor
  • Antal medlemmar: 6007
  • Öppettider: Nås via Mobil 070-2660327
  • Ordförande: Eleonor Wikman
  • Telefon: 070-266 03 27
  • Mejl: distrikt.vastmanland@skpf.se
  • Adress: c/o Bellisvägen 10 73744 Fagersta