Allmän pension
- från staten

Den allmänna pensionen administreras och betalas ut av Pensionsmyndigheten. Om du har pension enligt det nya pensionssystemet så består den utav två delar, inkomstpension och premiepension.

Det innebär att det har gjorts avsättningar till den allmänna pensionen på 18,5 procent av alla dina beskattningsbara inkomster upp till inkomsttaket under ditt yrkesverksamma liv. 16 procent till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen.
Den allmänna pensionen betalas ut livslångt och kan tas ut först vid 62 års ålder (gäller födda 1959 och senare).

Den allmänna pensionens grundskydd
Om du har haft låg eller inga inkomster under ditt yrkesverksammaliv så finns det ett grundskydd i pensionssystemet. Det består utav garantipension , bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. För att vara berättigad till grundskyddet måste du ha fyllt 65 år. Grundskyddet administreras och betalas ut av Pensionsmyndigheten.

Om du har rätt till garantipension eller inte avgörs automatiskt vid ansökan om allmän pension eller vid 65 års ålder om du har gått i pension tidigare.

Om du har låg pension och/eller höga bostadskostnader kan du ha rätt till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet måste du själv ansöka om hos Pensionsmyndigheten.

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt (2020) kan du i regel inte få något bostadstillägg. Det gäller oavsett vilken bostadskostnad, vilka andra inkomster eller vilka tillgångar du har. Men om din pension är lägre kan det vara värt att kolla om du är berättigad till bostadstillägg, vilket du gör på Pensionsmyndighetens hemsida.

Därefter skickar du eventuellt in en ansökan om bostadstillägg. Om du inte är berättigad till bostadstillägg i dag så kan du bli det senare i livet om din ekonomiska situation förändras.

Garantipension beskattas som andra pensioner, men de behovsprövade stöden bostadstillägg och försörjningsstöd är beskattningsfria.

Ändra uttag eller pausa
Vid din pensionsavgång så har du valt uttag av den allmänna pensionen, hela månadsbeloppet eller en viss del, 25, 50 eller 75 procent. Du kan dock när som helst ändra storleken på ditt uttag av allmän pension eller pausa ditt uttag. Det går även bra att fortsätta jobba och ta ut pension samtidigt om du önskar.

Tjänstepension
- från olika försäkringsgivare

Tjänstepension är något som din/dina tidigare arbetsgivare har betalt in till under din anställningstid. Det handlar om avsättningar på en viss procent av din lön varje månad.
Om du har arbetat inom olika sektorer så kan du ha många flera tjänstepensioner. Dina tjänstepensionsutbetalningar kan därmed komma från flera olika försäkringsgivare. Utbetalningarna går inte att samordna.

Utbetalningen går ej att pausa eller ändra
Vid din pensionsavgång så har du valt uttagstid för din/dina tjänstepensioner. Val av uttagstider för tjänstepensionen är oftast på 5, 10, 20 år eller livsvarigt.

Till skillnad från den allmänna pensionen så går det inte att ändra uttagstid för tjänstepension eller pausa utbetalningarna. Du kan välja olika uttagstider för dina olika tjänstepensioner. Har du valt en kortare uttagstid för din/dina tjänstepensioner så innebär det att du kommer att ha lägre inkomster senare i livet.

Privat pension
- från eget sparande

Privat pension betalas ut av den försäkringsgivare eller bank som du har för din privata pension.

Olika skatt på lön och pension

Om du gått i pension före fyllda 65 år så betalar du högre skatt på dina pensionsinkomster än på förvärvsinkomster. Om du jobbar och har en lön så har du jobbskatteavdrag, något du inte har om din inkomst kommer från pension.

Det finns dock ett förhöjt grundavdrag för personer över 65 års ålder som till stor del kompenserar för uteblivet jobbskatteavdrag. Från och med år 2020 är skatten den samma för pensions- och förvärvsinkomst upp till 211 000 kronor per år.

Om du arbetar och tar ut pension samtidigt så kommer din inkomst att beskattas olika. Din lön beskattas som inkomst av tjänst och pensionen som pensionsinkomst enligt de regler som gäller för den. Grundavdragen är då också olika beroende på inkomstslag och din ålder.

Mer information om din pension