Allmän pension
- från staten

Allmänna pensionen är den statliga pensionen och administreras av Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen består av två delar, inkomstpension och premiepension. Den allmänna pensionen baseras på dina livsinkomster. Varje år avsätts 18,5 procent av dina månadsinkomster upp till inkomsttaket 38 438 kronor (år 2017).

Har du haft låga eller inga inkomster alls kan du ha rätt till garantipension från 65 års ålder. Om du har rätt till garantipension eller inte avgörs automatiskt vid ansökan om den allmänna pensionen.

Vid låg pension kan du även ha rätt till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från 65 års ålder. Bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet måste du själv ansöka om.

Att tänka på:
Den allmänna pensionen kan tas ut först vid 61 års ålder och betalas ut resten av ditt liv. Du måste själv ansöka om uttag av den allmänna pensionen. Det gör du genom att skicka en ansökan till Pensionsmyndigheten minst tre månader innan du vill börja ta ut pension. Du behöver inte ta ut inkomst- och premiepension samtidigt utan du kan välja mellan att ta ut mellan 25, 50 eller 75 procent.

Om du har en månadsinkomst lägre än cirka 14 000 kronor efter skatteavdrag bör du kolla om du är berättigad till bostadstillägg!

Tjänstepension
- från arbetsgivare

Tjänstepension får du från dina tidigare arbetsgivare. Som anställd har dina tidigare arbetsgivare avsatt en viss del av din lön till en tjänstepension om de har haft kollektivavtal. Generellt handlar det om 4,5 procent av din lön om du har en premiebestämd tjänstepension.
Har du haft flera anställningar kan du ha tjänstepensioner från flera håll.

Att tänka på:
De allra flesta tjänstepensioner betalas ut automatiskt vid 65 års ålder, men kan tas ut senare eller tidigare – dock tidigast vid 55 års ålder. Du kan själv välja uttagstid för din tjänstepension, oftast under 5, 10, 20 år eller livsvarigt.

Kortare uttagstid innebär dock lägre inkomster senare i livet. Det är därför viktigt att du alltid kontaktar försäkringsbolagen för din tjänstepension vid planering av pensionsavgång, då gjorda val av uttag av tjänstepensioner inte kan ändras efter påbörjade utbetalningar.

Privat pension
- från eget sparande

För uttag av dina privata pensionsförsäkringar kontaktar du de försäkringsbolag som du har köpt dina försäkringar av. Uttag kan göras från 55 års ålder och du väljer själv uttagstid för din pensionsförsäkring, minst fem år.

Olika villkor för olika åldrar

Uttag av pension före 65 års ålder kan ge lägre pension. En pensionsavgång före 65 års ålder innebär också att du inte är berättigad till det grundskydd som finns i form av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd då grundskyddet först börjar gälla när du har fyllt 65 år.

Går du i pension före 65 års ålder betalar du även högre skatt på dina pensionsinkomster. Från 65 års ålder är skatten densamma för pensions- och förvärvsinkomster upp till 10 000 kronor.

Mer information om din pension