Stockholm, avd 2

Välkommen till vår lokalavdelning i SKPF Pensionärerna!

Den ökande smittspridningen, med nya restriktioner som följd, tvingar oss återigen att som rekommenderas arbeta hemifrån och vi håller därmed vår expedition stängd tills vidare.
Det går dock att nå oss på expeditionens telefoner under telefontid och givetvis även på vår e-postadress. (se uppgifterna i högra spalten överst på sidan)

Låt oss hoppas att stängningen inte blir så långvarig den här gången utan att vi inom en snar framtid kan återgå till den verksamhet vi planerat.
Följ utvecklingen här på hemsidan eller följ oss på Facebook.
.
OBS! Vi har inte möjlighet att hantera mobilsvar och måste därför be er återkomma under telefontid.

I syfte att nå ut till våra medlemmar mellan utgivningarna av vår tidning SKPF Veteranerna, har styrelsen upprättat ett Facebook-konto, SKPF Avd.2 Stockholm. Där lämnar vi aktuell information och berättar även vad styrelsen gör och planerar.

Avdelningsfakta

En givande gemenskap

  • Hos oss kan du resa, gå på kurs, njuta av kultur och träffa nya och gamla vänner!
  • Vi erbjuder trygga försäkringar genom avtal med Folksam.
  • Ta del av generösa rabatter via ditt medlemskort.
  • Vi arbetar för medlemmarnas intressen i alla frågor som rör pensionärslivet!
Bli medlem här

Aktiviteter

24/02

Stockholm, avd 2: Kallelse till årsmöte

Torsdagen den 24 februari 2022 kl 13.00 håller SKPF Avd. 2 årsmöte i Hägerstensåsens Medborgarhus.

Läs mer här

Ur dagordningen: • Verksamhetsberättelse 2021 och Bokslut 2021 • Revisorernas berättelse samt styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 • Val till styrelsen • Val av revisorer • Val av representantskapsledamöter • Val av valberedning att verka fram till årsmötet 2023. Läs mer om mötet under fliken Nyheter

Anmälan

Avdelningssida: Stockholm, avd 2

Nyheter från avd 2

Vårens studiecirklar 2022

november 2021 | Anmälan till studiecirklar ska vara SKPF tillhanda senast den 20 december Läs mer här

Kallelse till årsmöte

november 2021 | Torsdagen den 24 februari 2022 kl. 13.00 håller SKPF Avd. 2 årsmöte i Hägerstensåsens Medborgarhus Läs mer här

SKPF avd. 2 – Styrelsen

oktober 2021 | Kort presentation av styrelseledamöterna och deras uppdrag och arbetsuppgifter Läs mer här

Visa fler

Medlemsförmåner