Distrikt Stockholms län

Välkommen till våra lokalavdelningar i SKPF Pensionärerna!

Avdelningar i Distriktet:
Avd. 2 - Stockholm
Avd. 28 - Stockholm
Avd. 110 - Norrtälje
Avd. 115 - Södertälje
Avd. 119 -Haninge-Nynäshamn

Avdelningsfakta

RAPPORT FRÅN SKPF PENSIONÄRERNAS 24:E KONGRESS

| 9 augusti 2023 | "Stark Välfärd. Jämlika Pensioner", det var temat på SKPF:s 24:e kongress den 13-15 juni 2023. Läs mer här

Valberednings förslag till styrelse 2023

| 31 mars 2023 | Förslag till distriktsstyrelse för år 2023 presenteras vid representantskapsmöte i Nynäshamn den 5 april 2023 Läs mer här

Distriktsstyrelse

| 22 oktober 2022 | Distriktets styrelse består av ordförande, kassör, sju ordinarie ledamöter och sex suppleanter. Distriktets samtliga fem avdelningar finns representerade i styrelsen. Läs mer här

Visa fler