Stockholmsdistriktets medlemstidning Veteranerna

Veteranerna är Stockholmsdistriktets medlemstidning och utkommer med 4 nummer per år.