Örnsköldsvik, Avd. 75

Välkommen till vår lokalavdelning i SKPF Pensionärerna i Örnsköldsvik Alla med någon form av pension är välkomna Som medlem är du den viktigaste i vår förening Våra kulturarrangemang har vi i samarbete med ABF

Vi har höjt vår medlemsavgift till 175 kronor p.g.a.att förbundet har höjt vår avgift till dem.

Avdelningsfakta

Aktiviteter

10/12

Örnsköldsvik, avd 75: Julbord

Julbord

Läs mer här

Välkommen till julbord söndagen den 10.12 kl.16.000 På Veckefjärden OBS insläpp Kl.15.45 Robin underhåller Medlemmar 300 :- och icke medlemmar 500kr förhandsbetalning senast 26/11-Ta gärna med vinst Arrangemang i samarbete med ABF

Anmälan

Person: Anmälan till Barbro 070-5734256

Tel: 070-5734256

Avdelningssida: Örnsköldsvik, avd 75

Nyheter från avd 75, Nu har vi swichnummer 123 153 11 69

Årsmöte

| 27 februari 2023 | Den 20 februari höll vi årsmöte Ann-Kristin hälsade välkommen Därefter höll vi en tyst stund för de medlemmar som avlidit under året Kommunal stars sjöng sedan några sånger innan valen tog vid Ruth och Tony höll i årsmötes förhandlingarna Efter avtackningar och information om kommande verksamhet sjöng vi tillsammans pensionärssången Läs mer här

Medlemsförmåner