SKPF avd. 37 Skövde

Välkommen till vår lokalavdelning i SKPF Pensionärerna!

Ladda ner vårt program, se faktarutan.

Avdelningsfakta

 • Medlemsavgift per år: 175 kr per år (2022)
 • Antal medlemmar: 1368
 • Öppettider: Telefontid första och tredje måndagen jan.-juni sep.-dec. kl. 13.00-14.00
 • Ordförande: Bo Carlsson, tel. 073-8290282
 • Telefon: SKPF.s mobil 079 347 08 99
 • Mejl: skovde.avd37@skpf.se
 • Adress: Havstenavägen 2 E, 54143 Skövde
 • Program 2022

En givande gemenskap

 • Hos oss kan du resa, gå på kurs, njuta av kultur och träffa nya och gamla vänner!
 • Vi erbjuder trygga försäkringar genom avtal med Folksam
 • Ta del av generösa rabatter via ditt medlemskort via Smart Senior
 • Vi arbetar för medlemmarnas intressen i alla frågor som rör pensionärslivet!
 • Stavgång och boule finns också på programmet
Bli medlem här

Nyheter från avd 37

Månadsträff november

| 15 november 2022 | Novembers månadsträff på Kulturhuset i Frejasalen Skövde med ett 75 tal deltagare. Ordförande Bo Carlsson hälsade alla välkomna och därefter så var det dags för dagens underhållning som var Eva Ekhagen och Roy Sällström från Hällekis. De spelade och sjöng akustisk musik; schlager och vistradition med doft av amerikansk folkmusik. De framförde egna och andras sånger samt gör en del översättningar och allting var på Svenska. Efter det så var det dags för den obligatoriska kaffepausen med god smörgås och kaka. Därefter så fick besök av två representanter från Räddningstjänsten som informerade vad man skall göra om det skulle börja brinna, vi fick se film på hur fort en lägenhet kan bli övertänd. Det var även information och tips på hur man kan förstärka brandskyddet speciellt för äldre och riskutsatta grupper. Som avslutning på träffen så var det dragning på lotterierna där ett antal lyckliga vinnare drogs. Nästa månadsträff blir i december med julbord på Millners i Tibro. Läs mer här

Höstmöte den 18 Oktober

| 21 oktober 2022 | Höstmöte i Kulturhuset i Skövde, med ett 85 tal deltagare. Ordförande Bo Carlsson hälsade alla välkomna. Dagens underhållning bestod av prästen Mats Löfving från Åsle Tå, som kåserade om olika saker som han hade i sin berömda resväska. Sedan var det dags för den obligatoriska kaffestunden med kaffe, en god smörgås och kaka. Därefter var det dags för budgetmötet med förslag på 2023 års budget och kommande verksamhet. Dagen avslutades med dragning av lotterierna där det blev ett antal lyckliga vinnare drogs. Nästa möte i november då kommer Roy Sällström & Eva Ekhagen att underhålla och information från brandkåren. Läs mer här

Månadsträff

| 15 september 2022 | Vi har vår första månadsträff för hösten i Kulturhuset Skövde. Dagen började med att ordförande Bo Carlsson hälsade alla välkomna och särskilt ett antal nya medlemmar. Han informerade även om den kommande seniormässan på arena Skövde senare i september, där Amelia Adamo föreläser om är 70 det nya 50? Därefter var det dags för Agneta från ABF som informerade om ett antal olika studiecirklar man kunde delta i. Sedan var det Jimmy Peterson från Vinninga som stod för dagens fantastiska underhållning med många trevliga låtar som man inte hör så ofta. Efter detta så blev det kaffepaus med smörgås och kaka. Nästa programpunkt för dagen var Emma från hörselverksamhen, som berättade om hur hörselnedsättning påverkar många människor i det vardagliga livet på ett lättbegripligt sätt. Vi fick även ta del av vilka hjälpmedel som finns mer än hörapparater för att man ska kunna ha ett så bra liv som möjligt. Dagen avslutades med dragning på lotterierna där ett antal lyckliga vinnare drogs. På höstmötet i oktober då kommer prästen Mats Löfving och kåserar. Läs mer här

Visa fler

Medlemsförmåner se Smart Senior adress på baksidan medlemskortet