SKPF avd. 37 Skövde

Välkommen till vår lokalavdelning i SKPF Pensionärerna!

Ladda ner vårt program, se faktarutan.

Avdelningsfakta

 • Medlemsavgift per år: 175 kr per år (2020)
 • Antal medlemmar: 1393
 • Öppettider: Telefontid första och tredje måndagen jan.-juni sep.-dec. kl. 13.00-14.00
 • Ordförande: Bo Carlsson, tel. 073-8290282
 • Telefon: SKPF.s mobil 079 347 08 99
 • Mejl: [email protected]
 • Adress: OBS! Ny adress Havstenavägen 2 E, 54143 Skövde
 • Program 2020

En givande gemenskap

 • Hos oss kan du resa, gå på kurs, njuta av kultur och träffa nya och gamla vänner!
 • Vi erbjuder trygga försäkringar genom avtal med Folksam
 • Ta del av generösa rabatter via ditt medlemskort via Smart Senior
 • Vi arbetar för medlemmarnas intressen i alla frågor som rör pensionärslivet!
 • Stavgång och boule finns också på programmet
Bli medlem här

Aktiviteter

08/04

Skövde, avd 37: Månadsträffar och hemlig resa inställda!!!!!!!!!!!!!!

Inställd verksamhet

Läs mer här

OBS: Mötet på Kulturhuset Frejasalen Skövde den 8 april, träffen på Millners i Tibro 13 maj och hemliga resan 10 juni inställt på på grund av Corana viruset. Vi återkommer när vi vet mer om när vi kan börja med vårt ordinarie program igen. Om något oklart kontakta då Arne Tel. 0500-419464. Styrelsen.

Anmälan

Person: Arne Lantz

Tel: 0500-419464

Avdelningssida: Skövde, avd 37

Nyheter från avd 37

Foto

mars 2020 | Bilder på vår nya expedition på Havstenavägen där vi ska ha sammanträde och studiecirklar. Läs mer här

Månadsträff

mars 2020 | Månadsträff i Frejasalen Skövde med ett 70 tal deltagare trots oro för Coronavirus. Ordförande Bo Carlsson hälsade alla välkomna och därefter var det dags för dagens underhållning som bestod av Tanterna från Bagaren som framförde en fantastisk show, med musik, historier och mycket spex. Därefter var det dags en mysig kaffestund med god smörgås och kaka. Sedan var det Kjell Ömans tur att informera om familjejuridik, bland annat om vad som gäller om man är gift eller sambo. Vid skilsmässa, delar på sig vid samboförhållanden och vad som gäller för arv, vid de olika förhållandena och han gav även information den så viktiga framtidsfullmakten som inte så många kände till. Dagen avslutades med dragning av lotterierna där ett stort antal lyckliga vinnare drogs. Nästa träff då kommer Ehrling ”Elvis” Lundberg från Malmbäck, spelar en hel del Elvislåtar och Läkare Margareta Hellgren och informerar om hälsan hos äldre. Läs mer här

Årsmöte

februari 2020 | SKPF, avd. 37 Skövde, har haft årsmöte i Frejasalen Skövde med 90 tal deltagare. Ordförande Bo Carlsson hälsade alla välkomna och därefter hölls en parentation för under året bortgångna medlemmar av prästen Sofia Angel. Därefter var det dags för ABF att informera om olika studiecirklar. Underhållningen för dagen bestod av Thomas Landahl som spelade och sjöng många uppskattade låtar. Sedan var det dags för en mysig kaffestund. Efter detta var det dags för mötesförhandlingar, till att leda dessa valdes Åke Mård. Följande val gjordes till ordförande Bo Carlsson, kassör Ingegerd Olsson ordinarie ledamöter Arne Lantz, Ewa-Britt Dahl, Per Rindefors, ersättare Erkki Salmisaari och Lisbeth Johnsson. Revisorer ordinarie Ingvar Carlsson, Birgitta Josefsson och ersättare Ronny Dahlman. Webbansvarig Arne Lantz och Bo Carlsson. Vidare gjordes val till studiekommittéer, trivselkommittéer, ombud ABF, försäkringsombud, trafikombud, ombud Fonus, pressombud, representanter KPR Skövde och Tibro, kommunombud Hjo och Tibro och ansvariga för boulen. Av verksamhetsberättelsen framgår det att det varit 10 styrelsemöten, årsmöte, fem avdelningsträffar med varierande information och underhållning, året avslutades med luciafest på Flämslätt. Vidare har två bussresor till intressanta platser och en resa till distriktets sommarfest i Falköping. Vidare har föreningen deltagit i seniorsmässan på Arena Skövde och boulesektionen varit värd och ordnat distriktsmästerskap med 30 deltagande lag. Studiecirklar och stavgång har varit en del av programmet. Sedan avtackades Majbritt Axen för sina tolv år och Ann-Marie Johansson 2 år, för deras arbete i styrelsen. Dagen avslutades med dragning av lotterierna där ett stort antal lyckliga vinnare drogs. Nästa möte i mars då kommer det att bli underhållning av Tanterna på Bagaren och information om familjejuridik av Kjell Öman. Läs mer här

Visa fler

Medlemsförmåner se Smart Senior adress på baksidan medlemskortet