Distrikt Västra Götaland

Välkommen till SKPF Pensionärerna Distrikt Västra Götaland! Vår idé: Det jämlika samhället där ålder inte spelar någon roll. Vår tid är NU!

Ett nytt spännande år framför oss!
Trots tuffa tider hoppas vi på att Du vill delta i aktiviteter som distriktet och avdelningarna erbjuder.
Den återkommande sommarfesten i augusti brukar vara en uppskattad aktivitet.

Avdelningsfakta

Aktiviteter

09/10

Distrikt Västra Götaland: Handlingsprogram och Stadgar 2023-2026

Genomgång av vårt nya handlingsprogram och reviderade stadgar.

Läs mer här

Vårt handlingsprogram är vår "bibel" när det gäller vårt arbete under de kommande tre åren. Hur kan vi påverka beslutsfattare och öka inflytandet över de frågor som medlemmarna tycker är viktiga. God äldreomsorg, sjukvård och tandvård mm. Vad har vi för paragrafer i stadgan som styr oss? Vi ger möjlighet till två alternativdagar 9 eller 12 oktober!

Anmälan

Person: Barbro Westergren

Epost: barbro.westergren@skpf.se

Tel: 070 609 1243

Avdelningssida: Distrikt Västra Götaland

12/10

Distrikt Västra Götaland: Handlingsprogram och stadgar 2023-2026

Genomgång av vårt nya Handlingsprogram och reviderade stadgar 2023-2026

Läs mer här

Vårt handlingsprogram är vår "bibel" när det gäller vårt arbete under de kommande tre åren. Hur kan vi påverka beslutsfattare och öka inflytandet över de frågor som medlemmarna tycker är viktiga. God äldreomsorg, sjukvård och tandvård mm. Vad har vi för paragrafer i stadgan som styr oss? Vi ger möjlighet till två alternativdagar, välj vilken dag som passar bäst.

Anmälan

Person: Barbro Westergren

Epost: barbro.westergren@skpf.se

Tel: 070 609 1243

Avdelningssida: Distrikt Västra Götaland

16/10

Distrikt Västra Götaland: Representantskapsmöte ”Höstmöte”

Höstmöte enligt stadgarna; Aspenäs Herrgård i Lerum

Läs mer här

Enligt SKPF pensionärernas stadgar skall ett representantskapsmötet -Höst - ske före den 1 november då ev distriktsavgift skall meddelas till Förbundet. På Höstmötet skall beslut tas om en verksamhetsplan, budget, arvoden och distriktsavgift. På kommande höstmöte kommer också fyllnadsval att genomföras för en ordinarie styrelseledamot samt en ersättare.

Anmälan

Person: Bo Carlsson

Epost: bgr.carlsson@gmail.com

Avdelningssida: Distrikt Västra Götaland

Aktiviteter

09/10

Distrikt Västra Götaland: Handlingsprogram och Stadgar 2023-2026

Genomgång av vårt nya handlingsprogram och reviderade stadgar.

Läs mer här

Vårt handlingsprogram är vår "bibel" när det gäller vårt arbete under de kommande tre åren. Hur kan vi påverka beslutsfattare och öka inflytandet över de frågor som medlemmarna tycker är viktiga. God äldreomsorg, sjukvård och tandvård mm. Vad har vi för paragrafer i stadgan som styr oss? Vi ger möjlighet till två alternativdagar 9 eller 12 oktober!

Anmälan

Person: Barbro Westergren

Epost: barbro.westergren@skpf.se

Tel: 070 609 1243

Avdelningssida: Distrikt Västra Götaland

12/10

Distrikt Västra Götaland: Handlingsprogram och stadgar 2023-2026

Genomgång av vårt nya Handlingsprogram och reviderade stadgar 2023-2026

Läs mer här

Vårt handlingsprogram är vår "bibel" när det gäller vårt arbete under de kommande tre åren. Hur kan vi påverka beslutsfattare och öka inflytandet över de frågor som medlemmarna tycker är viktiga. God äldreomsorg, sjukvård och tandvård mm. Vad har vi för paragrafer i stadgan som styr oss? Vi ger möjlighet till två alternativdagar, välj vilken dag som passar bäst.

Anmälan

Person: Barbro Westergren

Epost: barbro.westergren@skpf.se

Tel: 070 609 1243

Avdelningssida: Distrikt Västra Götaland

16/10

Distrikt Västra Götaland: Representantskapsmöte ”Höstmöte”

Höstmöte enligt stadgarna; Aspenäs Herrgård i Lerum

Läs mer här

Enligt SKPF pensionärernas stadgar skall ett representantskapsmötet -Höst - ske före den 1 november då ev distriktsavgift skall meddelas till Förbundet. På Höstmötet skall beslut tas om en verksamhetsplan, budget, arvoden och distriktsavgift. På kommande höstmöte kommer också fyllnadsval att genomföras för en ordinarie styrelseledamot samt en ersättare.

Anmälan

Person: Bo Carlsson

Epost: bgr.carlsson@gmail.com

Avdelningssida: Distrikt Västra Götaland