Stavgång med SKPF Pensionärerna

Distrikt Västra Götaland

Välkommen till SKPF Pensionärerna Distrikt Västra Götaland! Vi arbetar för medlemmarnas intressen i alla frågor som rör pensionärslivet.

Höstmötet 2020 sker den 13 oktober i Mariestad, Café Holmen

Avdelningsfakta

  • Medlemsavgift per år: Ingen avgift till distriktet 2020
  • Antal medlemmar: 16303
  • Öppettider: Telefontid alla vardagar nås vi på 070 609 1243
  • Ordförande: Barbro Westergren
  • Telefon: 070 609 1243
  • Mejl: [email protected]
  • Adress: Odengatan 24 C, 521 46 FALKÖPING

Aktiviteter

12/10

Distrikt Västra Götaland: Distriktsstyrelsens möte med avdelningsordförandena

Möte avdelningsordförandena

Läs mer här

Distriktsstyrelsen har möte med distrikt Västra Götalands avdelningsordförandena kl 15.00 12 oktober 2020 på Café Holmen i Mariestad. Ta med utsänt material!

Anmälan

Person: Barbro Westergren

Epost: [email protected]

Tel: 0706091243

Avdelningssida: Distrikt Västra Götaland

13/10

Distrikt Västra Götaland: Distrikt Västra Götaland Höstmöte

Representantskapsmöte/ Höstmöte 2020

Läs mer här

Höstmötet 2020 sker i nedbantad form, pga av Covid 19, den 13 oktober kl 09.00 - 12.00 på Café Holmen i Mariestad. Varje avdelning får skicka ett ombud! Se särskilt mail om detta. Var snäll och tag med utsänt material!

Anmälan

Person: Barbro Westergren

Epost: [email protected]

Tel: 0706091243

Avdelningssida: Distrikt Västra Götaland

Aktiviteter

12/10

Distrikt Västra Götaland: Distriktsstyrelsens möte med avdelningsordförandena

Möte avdelningsordförandena

Läs mer här

Distriktsstyrelsen har möte med distrikt Västra Götalands avdelningsordförandena kl 15.00 12 oktober 2020 på Café Holmen i Mariestad. Ta med utsänt material!

Anmälan

Person: Barbro Westergren

Epost: [email protected]

Tel: 0706091243

Avdelningssida: Distrikt Västra Götaland

13/10

Distrikt Västra Götaland: Distrikt Västra Götaland Höstmöte

Representantskapsmöte/ Höstmöte 2020

Läs mer här

Höstmötet 2020 sker i nedbantad form, pga av Covid 19, den 13 oktober kl 09.00 - 12.00 på Café Holmen i Mariestad. Varje avdelning får skicka ett ombud! Se särskilt mail om detta. Var snäll och tag med utsänt material!

Anmälan

Person: Barbro Westergren

Epost: [email protected]

Tel: 0706091243

Avdelningssida: Distrikt Västra Götaland