Boule med SKPF Pensionärerna

Distrikt Västra Götaland

Välkommen till SKPF Pensionärerna Distrikt Västra Götaland! Vi arbetar för ett samhälle där alla äldre ges möjlighet att leva ett bra liv. Trygghet och säkerhet är våra stora frågor. SKPF pensionärerna arbetar för det GODA LIVET, där ingen pensionär behöver kämpa för sin överlevnad, jämlika pensioner kämpar vi för.

Åter igen börjar vi ett år med pandemi som vi måste förhålla oss till! Det känns tungt men varje avdelning gör sitt yttersta för att åstadkomma möten och aktiviteter för oss alla. Distriktet kommer under augusti månad anordna en sommarfest likaså ett kulturevenemang på Vara konserthus. Det kommer mera. Håll ut!

Avdelningsfakta

  • Medlemsavgift per år: Distriktet tar inte ut någon avgift år 2022
  • Antal medlemmar: 15915
  • Öppettider: Telefontid alla vardagar (M-F) nås vi på telefon 070 609 1243
  • Ordförande: Barbro Westergren
  • Telefon: 070 609 1243
  • Mejl: barbro.westergren@skpf.se
  • Adress: Odengatan 24 C, 521 46 FALKÖPING