Stavgång med SKPF Pensionärerna

Distrikt Västra Götaland

Välkommen till SKPF Pensionärerna Distrikt Västra Götaland! Vi arbetar för medlemmarnas intressen i alla frågor som rör pensionärslivet.

Årsmötet är uppskjutet tills vidare pga Corona.

Personlig information skickas till valda ombud när det blir aktuellt samt till avdelningarna.

Avdelningsfakta

  • Medlemsavgift per år: Ingen avgift till distriktet 2020
  • Antal medlemmar: 16303
  • Öppettider: Telefontid alla vardagar nås vi på 070 609 1243
  • Ordförande: Barbro Westergren
  • Telefon: 070 609 1243
  • Mejl: [email protected]
  • Adress: Odengatan 24 C, 521 46 FALKÖPING