Årsmötet 2023

| 1 april 2023

Information från mötet

Årsmötet genomfördes 9/3 2023 i Centrumkyrkan i Avesta. Det var 29 medlemmar som deltog på mötet.

Det var sedvanliga mötesförhandlingar med verksamhetsberättelse och budget. Mötet godkände båda.

Styrelsen är den samma som förut förutom att Anita Hedqvist från Hedemora har avsagt sig och vi fick en

ny från Hedemora, Boel Rosén. Marianne Hirsch informerade lite om Folksam och att det finns på vår Hemsida

att läsa.

Vårmötet genomförs 2 juni i Sankt Paulusgården Hedemora och höstmötet genomförs 12 oktober 2023 i Avesta.

Plats är inte bokat för höstmötet. Men det finns att läsa på hemsidan lite längre fram och annons i Lokalt I.

Inger Hjort informerade om resa till Åsby Handelsträdgård 18/4 och resa till Nora 31/5.

Vi sålde lotter och medlemmarna var nöjda med vinsterna.

Styrelsen