Distrikts styrelsen planeringsträff

| 9 oktober 2023

Möte

1

Lunchpaus under styrelsens planeringsdagar  den 3-4 oktober på Ansia Camping i Lycksele
Man gick igenom aktiviteter som hade planerats och har utförts för 2023, sedan vidtog planering för verksamheten för 2024
Planeringen innefattade en förslag till budget och utbildning för 2024, verksamhetsplanen omfattar frågor
runt medlemsvärvning, information mellan distrikt och avdelningar sommarens aktiviteter och medlemsresor för 2024

 

Text Christer Johansson Foto Christer Johansson