Årsmöte torsdag 23 februari kl 15 på Mittlandia

| 14 februari 2023

Efter årsmötet kl 16 buffe och kl 17 uppträdande av Klas Norberg.

Skpf avd 263 höll årsmöte torsdagen 23 februari på Mittlandia med nästan 70 medlemmar. Årsmötet följdes sedan av buffé, lotteridragning och uppträdande av Klas Norberg. På de flesta posterna var det omval. Ett problem med att hitta efterträdare till Sven-Erik Simonsson som kassör kvarstår. Visar att det är svårt få vissa uppdrag besatta i föreningslivet. Finns de som jobbat med detta i yrkeslivet, men vill slippa när man blivit pensionär.
Verksamhetsberättelse på 4 sidor med bl.a. alla uppdrag, sammanfattning av ekonomin, medlemsstatistik med 286 medlemmar, 10 styrelsemöten, 8 medlemsmöten, danser och motionsaktiviteter som linedance, qigong och boule, buss till uppträdande i Sundsvall, hemsida och Facebooksida. Inga kulturprogram och studiecirklar p.g.a. pandemin.
Avdelningen har liksom tidigare kunnat subventionera våra medlemmar för att minska dennes kostnader att vara med på olika aktiviteter. Blev ett underskott med 15 293 kr. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Medlemsavgiften är 200 kr och ingen höjning av avdelningens avgift som är 65 kr föreslogs. Styrelsen har 7 ledamöter inkl ordförande och Lola Bäckström och Ulf Stecksen är valda ytterligare 1 år. Lennart Berggren omvaldes som ordförande på 1 år. Ledamöter på 2 år valdes Ulla Berggren, Margareta Nelhagen och Bo Ståhl fyllnadsval på 1 år. Ersättare i styrelsen på 1 år: Sven-Eric Simonsson och Irene Henriksson. Revisorer och ersättare omvaldes. Valberedning omvaldes – Stefan Hägglund och Olle Wikman med Stefan som sammankallande. Även några andra uppdrag beslutades. Efter buffén uppträdde Klas Norberg med sina lite underfundiga visor och sitt rörliga sätt på scenen vilket verkligen uppskattades av publiken som han blandade in i allsång i vissa låtar.
Text Ulf Stecksen Foto Ulf Stecksen