Medlemsmöte 14 oktober

| 18 oktober 2021

Medlemsmöte 14 oktober, det första på 1,5 år, med information och uppträdande av Klas Norberg.

Klas Norberg underhöll Ordförande Lennart Berggren hälsade välkommen till ett välbesökt medlemsmöte med ca 80 medlemmar 14 oktober efter buffé på Mittlandia. Senaste hölls 12 mars, för 1,5 år sedan p.g.a. pandemin. Lennart fortsatte med en rapport från senaste styrelsemötet en vecka tidigare. Avdelningen har 309 medlemmar. 18 november nästa medlemsmöte och 2 december jultallrik på Corner från Coop eller Bakfickan. Aktivitetsplan för 2022 ska styrelsen börja jobba med. 2 aktiviteter fanns utlagda för intresseanmälan – Sanna Nilsen 18 december på Tonhallen i Sundsvall och Iggesundsrevyn 13 februari. På fråga om någon drabbats av Covid 19 var det ingen som svarade, vilket är anmärkningsvärt bra. Årsmöte för distriktet 16 juni i Sollefteå besöktes av ordföranden, kassör och sekreterare, där kvällens underhållare Klas Norberg underhöll i kyligt väder. Lennart fortsatte med valen på årsmötet 20 maj och rapport om studiecirklar om ensamhet och nå nya medlemmar. Sedan fick Stefan Hägglund som också är med i Pro lämna rapport om resa dagarna innan till Stockholm för demonstration på Mynttorget och sedan kryssning till Åland. Han framförde att man ofta samarbetar på central nivå mellan facken, vilket borde förbättras på lokal nivå. Repris månadsskiftet maj-juni 2022, där vi borde fylla buss från Ånge med SKPF- och PRO-medlemmar. Sedan vidtog kvällens underhållning av trubaduren Klas Norberg från Höga Kusten dryga timmen som ropades in för extranummer, vilket får ses att han verkligen uppskattades av publiken. Han är inte bara duktig att spela sjunga utan även välja låtar och berättelser om dem, som är mycket underhållande.