Årsmöte den 5/2 2019 på Medborgarhuset

| 8 februari 2019

Årsmöte den 5/2 2019

Vi har haft Årsmöte den 5/2 på Medan. 37 personer hade mött upp och vi inledde med lunch där vi bjöd på landgång.  Alla lät sej väl smaka och efter landgången drack vi kaffe med hembakade kakor. Därefter hölls sedvanliga mötesförhandlingar. Styrelsen omvaldes. Irma Vikberg avtackades med blommor eftersom hon avsagt fortsättning i Festkommittén. Efter henne valdes Marianne Lindmark in i fortsättningen. Som avslutning hade vi lottdragning på försålda lotter.